ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица

За да бъдат ползвани услугите и справките на НОИ не е нужна регистрация в сайта www.finance-assets.info,

а трябва само да натиснете бутона, който ще ви препрати към интернет страницата на НОИ.

В случай, че не ви се отвори уеб сайта на НОИ, а се появи екран с предупредителни съобщения относно сигурността на достъпа, това не е грешка, а трябва да натиснете във вашия браузер бутон, за да продължите напред. Упътване относно Internet Explorer, Google Chrome и Mozilla Firefox вижте тук.

arrow right Справка за регистрирани заявления за отпускане на парични обезщетения за безработица

Националният осигурителен институт обявява телефони за консултации по технически въпроси при използване на електронните услуги, предоставяни на осигурители и осигурени лица:

- справки за наличие или липса на информация в Регистъра на осигурените лица за натрупани осигурителни права;

- справки за отпускане и изплащане на краткосрочни и дългосрочни обезщетения;

- издаване на ПИК и ИКО;

- регистрация за получаване на информация за изплатени обезщетения чрез SMS или E-Mail;

- клиентски софтуер за обхващане на данни от придружителните писма и описите и тестване на файловете с описи на представяни документи за изплащане на парични обезщетения и помощи от ДОО;

- други.

Телефон 0700 14 802.

 

При ограничения на мобилния Ви оператор към телефонни номера 0700* може да се свързвате и чрез телефон +359 2 902 0506.  

 

С оглед спазване изискванията на Закона за защита на личните данни справки на посочените телефони не се извършват.

Източник: НОИ

 


НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 874445
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 786409
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 419899
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 365322
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 233363
 6. Е-услуги на НАП със свободен достъп 120183
 7. По направление на дейност "Български документи за самоличност" 114843
 8. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 105089
 9. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 104141
 10. По направление на дейност "Пожарна безопасност и защита на населението" 87645
 11. Указания за справките на НОИ 82366
 12. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 71877
 13. Списък на справките на НОИ 69700
 14. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 68640
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 65084
 16. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 60065
 17. Същност и видове лихва 58372
 18. Правото на наследствена пенсия в България 58011
 19. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 50481
 20. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 50206
 21. Специфични настройки за е-услугите на НАП 49473
 22. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 49460
 23. Проверка на ЕГН за коректност 49041
 24. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 48921
 25. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 46026
 26. Отпуск на бащата при раждане на дете 44684
 27. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 43828
 28. Авансово облагане на доходи по граждански договори 40606
 29. По направление на дейност "Пътна полиция" 39247
 30. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 38035
 31. Контакти с НОИ 37415
 32. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 37067
 33. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 34798
 34. Е-услуги на НАП с ПИК 34263
 35. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 33495