ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Как да получа своя персонален идентификационен код (ПИК)?

Във всички офиси на Националната агенция за приходите (НАП) вече се издава персонален идентификационен код (ПИК) за достъп до електронни услуги без електронен подпис. Чрез този код клиентите на администрацията съвсем скоро ще могат да проверят:

 • какъв е осигурителния им доход - върху каква сума работодателите, внасят осигурителните им вноски;
 • информация за членство в пенсионен фонд и месеците за които има извършени преводи от НАП към съответното пенсионноосигурително дружество ;

 • декларираните пред НАП трудови договори за лицето от неговия работодател;
 • декларираните от юридически лица пред НАП трудови договори;

или

 • да подадат искане за издаване на документ; 

Гражданите и представителите на юридически лица могат да получат персонален идентификационен код след подаване на Заявлението може да се подаде във всеки офис на НАП, но получаването му става в офиса на агенцията по постоянен адрес за физическите лица и адрес на управление на юридическите лица.

 Заявление за ползване на електронни услуги, предоставяни от Националната агенция за приходите, чрез персонален идентификационен код 

Предвижда се в близките месеци достъпът до тези услуги да се разшири и той да става не само чрез интернет, но и чрез системата на кол центъра на НАП – 0700 18 700 . До края на годината се предвижда определени групи клиенти на НАП да могат да правят справки чрез ПИК и в личната си данъчно-осигурителна сметка.

 

Често задавани въпроси и отговори

 

Какво представлява персоналния идентификационен код (ПИК)?

Това е 12-цифров код, който дава достъп на клиентите на НАП до някои електронни услуги без да е необходимо закупуването на електронен подпис.

 

Кои електронни услуги ще бъдат достъпни с ПИК?

Съвсем скоро достъпни чрез ПИК ще бъдат следните услуги :

       

- за физически лица

 • Справка за осигурителен доход;
 • Справка за членство в пенсионен фонд и месеците, за които има извършени преводи от НАП към универсален и/ или професионален пенсионен фонд;
 • Справка за активен трудов договор
 • Подаване на искане за издаване на документи;

- за юридически лица:

 • Справка за актуални трудови договори
 • Подаване на искане за издаване на документи;

Предвижда се в бъдеще броят на услугите да бъде значително разширен, като ще бъде даден и достъп до данъчно-осигурителната сметка на всеки клиент.

 

От къде мога да получа своя персонален идентификационен код (ПИК)?

Получаването на ПИК става след подаване на заявление, лично или чрез упълномощено  с нотариално пълномощно лице. Заявлението може да се подадете във всеки офис на НАП, но получаването е само в компетентния офис.

 

В какъв срок ще получа своя ПИК?

В момента, ако подавате заявление в офиса на НАП по постоянния си адрес или адрес на управление за юридически лица. Ако сте подали заявление в друга структура на НАП, срокът в който можете да получите своя ПИК е 7-дневен.

 

Мога ли да подам заявлението за издаване на ПИК по пощата?

Да, но получаването на ПИК става лично в офиса на НАП по постоянен адрес.

 

Какво да направя, ако загубя своя ПИК?

Незабавно трябва да уведомите НАП, за да бъде прекратен достъпът до личните Ви данни чрез този код. Уведомяването става отново чрез подаване на заявление в компетентната структура на НАП, като в него се отбелязва графата „промяна на персоналния идентификационен код”.

 

Източник: Национална агенция за приходите - НАП

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 718901
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 620433
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 344010
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 322420
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 120943
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 92066
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 79047
 8. Справка за задължение по фиш 71562
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 66371
 10. Указания за справките на НОИ 62481
 11. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 50486
 12. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 48527
 13. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 43463
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 40983
 15. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 40059
 16. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 38161
 17. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 38094
 18. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 36846
 19. Правото на наследствена пенсия в България 35194
 20. Списък на справките на НОИ 31178
 21. Проверка на ЕГН за коректност 30748
 22. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 30528
 23. Авансово облагане на доходи по граждански договори 30330
 24. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 29727
 25. Отпуск на бащата при раждане на дете 26341
 26. Същност и видове лихва 25943
 27. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 25227
 28. Специфични настройки за е-услугите на НАП 24161
 29. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 22923
 30. Е-услуги на НАП с ПИК 22811
 31. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 21961
 32. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 21059
 33. Контакти с НОИ 20982
 34. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 20780
 35. Справка за валидност на документи за самоличност 20217