ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Онлайн проверка на данъчните номера TIN на гражданите на ЕС

На сайта на Европейската комисия, меню Данъчно облагане имитнически съюз, подменю Модул за онлайн проверка на TIN, може да бъде извършена онлайн проверка на валидността на данъчните идентификационни номера (TIN) на гражданите на ЕС.

Модулът за онлайн проверка на TIN потвърждава дали структурата на въведения от вас TIN e валидна.

Онлайн проверката на TIN освен, че потвърждава видовете и броя на знаците, може да потвърди синтаксиса (тоест алгоритъма/вътрешната логика), но само когато националният орган на държавата членка на ЕС е информирал за този алгоритъм.

За разлика от проверките на номера по ДДС, извършвани на портала VIES, модулът за онлайн проверка на TIN не потвърждава самоличността на дадено лице, нито дали въведеният от вас TIN в действителност съществува или дали е бил издаден.

Тъй като актуализирането на данните зависи от националните органи на страните, членки на ЕС, услугата на ЕС за проверка на TIN не гарантира, че предоставената информация е актуална.

Онлайн проверка на данъчните идентификационни номера (ТИН) на гражданите на ЕС

Ако при проверка на TIN се изведе съобщение, че даден TIN е невалиден трябва да  проверете със съответното лице дали TIN е правилен и след това  да обсъдете въпроса с данъчните власти в съответната държава или поискате от лицето да направи това.

Описание и структура на данъчни идентификационни номера TIN за България може да видите тук.

Описание и структура на данъчни идентификационни номера TIN по държави членки на ЕС може да отворите тук.

Структура на TIN - таблица, която накратко показва всички ТIN в страните на ЕС може да разгледате тук.

 

Източник: ec.europa.eu

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 732267
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 655323
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 357124
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 328356
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 134488
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 93607
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 80578
 8. Справка за задължение по фиш 73838
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 69322
 10. Указания за справките на НОИ 64092
 11. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 51834
 12. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 50848
 13. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 48410
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 42648
 15. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 40958
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 39733
 17. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 39180
 18. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 38166
 19. Правото на наследствена пенсия в България 37542
 20. Списък на справките на НОИ 32804
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 32497
 22. Проверка на ЕГН за коректност 31772
 23. Авансово облагане на доходи по граждански договори 31173
 24. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 30919
 25. Същност и видове лихва 28556
 26. Отпуск на бащата при раждане на дете 27374
 27. Специфични настройки за е-услугите на НАП 26755
 28. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 26360
 29. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 24281
 30. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 23886
 31. Е-услуги на НАП с ПИК 23854
 32. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 22794
 33. Контакти с НОИ 22073
 34. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 21925
 35. Справка за валидност на документи за самоличност 21094