ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина

С промяна в Закона за здравното осигуряване в сила от 01.01.2012 г. българските граждани, които са напуснали страната  могат да се освободят от плащането на здравноосигурителни вноски у нас и за стари периоди, ако не са живели по това време в България.   

Досега законът позволяваше освобождаването да става само за периоди напред във времето. На практика новите разпоредби облекчават българите, които живеят предимно в чужбина, но все още се водят задължени към здравната система в страната. С промените хората, които са напуснали България преди 31 декември 2011 г. и не са уведомили за това предварително НАП, ще могат да го направят в срок до 31 декември 2012 г. За да  стане това, те трябва да подадат заявление и декларация по образец в териториалната дирекция на НАП по постоянния адрес в България. Най-лесният и бърз начин това да стане е документите да бъдат изпратени по пощата.      

Допълнителна информация за реда за освобождаване от задължението за плащане на здравни вноски, необходимите документи и попълването на декларацията може да се получи от Информационния център на НАП на телефон 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна. Българите, пребиваващи в чужбина могат да зададат въпросите си и чрез електронната поща на адрес: infocenter@nra.bg

 Декларация за български граждани, които отговарят на условията по чл.40а от ЗЗО, но не са подали заявлението преди напускането на страната (по § 19п от ПРЗ на ЗЗО)

 Заявление за напускане на страната по чл. 40а, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване

Източник: Национална агенция за приходите - НАП 

 

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 757047
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 703977
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 374664
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 336293
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 153599
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 95851
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 83064
 8. Справка за задължение по фиш 77088
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 74721
 10. Указания за справките на НОИ 66841
 11. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 56047
 12. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 55212
 13. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 54383
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 45475
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 42443
 16. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 42133
 17. Правото на наследствена пенсия в България 41278
 18. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 40633
 19. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 40559
 20. Списък на справките на НОИ 36002
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 34952
 22. Проверка на ЕГН за коректност 33285
 23. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 32759
 24. Авансово облагане на доходи по граждански договори 32246
 25. Специфични настройки за е-услугите на НАП 31174
 26. Същност и видове лихва 30923
 27. Отпуск на бащата при раждане на дете 28920
 28. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 28155
 29. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 27531
 30. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 25246
 31. Е-услуги на НАП с ПИК 25115
 32. Контакти с НОИ 23985
 33. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 23727
 34. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 23630
 35. Справка за валидност на документи за самоличност 22480