ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Подаване на данни при промяна на собственост на акцизни стоки

На сайта на Националната агенция по приходите е публикувано съобщение във връзка с разпоредбата по чл.47а от Закона за акцизните и данъчните складове/ЗАДС/, публикувана в Държавен вестник, бр. 92 от 2015 г. и влязла в сила от 1 януари 2016 г.

Тази разпоредба изисква преди всяко прехвърляне на собствеността върху акцизна стока, вложена в данъчен склад, което не представлява освобождаване за потребление по смисъла на чл. 20, ал. 2 от ЗАДС, лицето вложител задължително да уведоми лицензирания складодържател и Националната агенция за приходите в тридневен срок преди прехвърляне на собствеността на акцизната стока на ново лице вложител.

Информацията до Националната агенция за приходите се подава:

 - по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на Националната агенция за приходите, достъпен на интернет страницата на Националната агенция за приходите;

 по образец на e-mail:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

Клиентите на НАП трябва да подават данните по форма, която може да изтеглите тук:

Образец на таблица за подаване на данните, съгласно законовите изисквания по чл.47а от Закона за акцизите и данъчните складове

Когато след подаване на информацията по посочения по-горе ред, собствеността върху акцизната стока не бъде прехвърлена на ново лице вложител, лицето вложител е задължено незабавно да уведоми по същия ред лицензирания складодържател и Националната агенция за приходите. 

Източник: Национална агенция за приходите - НАП 

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 739749
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 672510
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 363750
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 331415
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 141164
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 94490
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 81402
 8. Справка за задължение по фиш 75365
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 71408
 10. Указания за справките на НОИ 65024
 11. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 52641
 12. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 52014
 13. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 51086
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 43717
 15. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 41362
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 40690
 17. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 39776
 18. Правото на наследствена пенсия в България 38934
 19. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 38716
 20. Списък на справките на НОИ 33867
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 33418
 22. Проверка на ЕГН за коректност 32347
 23. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 31548
 24. Авансово облагане на доходи по граждански договори 31544
 25. Същност и видове лихва 29447
 26. Специфични настройки за е-услугите на НАП 28340
 27. Отпуск на бащата при раждане на дете 27930
 28. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 27006
 29. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 25599
 30. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 24407
 31. Е-услуги на НАП с ПИК 24285
 32. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 23213
 33. Контакти с НОИ 22668
 34. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 22469
 35. Справка за валидност на документи за самоличност 21529