ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Подаване на данни при промяна на собственост на акцизни стоки

На сайта на Националната агенция по приходите е публикувано съобщение във връзка с разпоредбата по чл.47а от Закона за акцизните и данъчните складове/ЗАДС/, публикувана в Държавен вестник, бр. 92 от 2015 г. и влязла в сила от 1 януари 2016 г.

Тази разпоредба изисква преди всяко прехвърляне на собствеността върху акцизна стока, вложена в данъчен склад, което не представлява освобождаване за потребление по смисъла на чл. 20, ал. 2 от ЗАДС, лицето вложител задължително да уведоми лицензирания складодържател и Националната агенция за приходите в тридневен срок преди прехвърляне на собствеността на акцизната стока на ново лице вложител.

Информацията до Националната агенция за приходите се подава:

 - по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на Националната агенция за приходите, достъпен на интернет страницата на Националната агенция за приходите;

 по образец на e-mail:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

Клиентите на НАП трябва да подават данните по форма, която може да изтеглите тук:

Образец на таблица за подаване на данните, съгласно законовите изисквания по чл.47а от Закона за акцизите и данъчните складове

Когато след подаване на информацията по посочения по-горе ред, собствеността върху акцизната стока не бъде прехвърлена на ново лице вложител, лицето вложител е задължено незабавно да уведоми по същия ред лицензирания складодържател и Националната агенция за приходите. 

Източник: Национална агенция за приходите - НАП 

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 718901
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 620437
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 344011
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 322420
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 120945
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 92066
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 79047
 8. Справка за задължение по фиш 71562
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 66371
 10. Указания за справките на НОИ 62481
 11. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 50486
 12. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 48527
 13. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 43463
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 40983
 15. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 40059
 16. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 38161
 17. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 38095
 18. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 36846
 19. Правото на наследствена пенсия в България 35194
 20. Списък на справките на НОИ 31178
 21. Проверка на ЕГН за коректност 30748
 22. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 30528
 23. Авансово облагане на доходи по граждански договори 30330
 24. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 29727
 25. Отпуск на бащата при раждане на дете 26341
 26. Същност и видове лихва 25944
 27. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 25227
 28. Специфични настройки за е-услугите на НАП 24161
 29. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 22923
 30. Е-услуги на НАП с ПИК 22811
 31. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 21961
 32. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 21059
 33. Контакти с НОИ 20982
 34. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 20782
 35. Справка за валидност на документи за самоличност 20217