ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Подаване на данни при промяна на собственост на акцизни стоки

На сайта на Националната агенция по приходите е публикувано съобщение във връзка с разпоредбата по чл.47а от Закона за акцизните и данъчните складове/ЗАДС/, публикувана в Държавен вестник, бр. 92 от 2015 г. и влязла в сила от 1 януари 2016 г.

Тази разпоредба изисква преди всяко прехвърляне на собствеността върху акцизна стока, вложена в данъчен склад, което не представлява освобождаване за потребление по смисъла на чл. 20, ал. 2 от ЗАДС, лицето вложител задължително да уведоми лицензирания складодържател и Националната агенция за приходите в тридневен срок преди прехвърляне на собствеността на акцизната стока на ново лице вложител.

Информацията до Националната агенция за приходите се подава:

 - по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на Националната агенция за приходите, достъпен на интернет страницата на Националната агенция за приходите;

 по образец на e-mail:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

Клиентите на НАП трябва да подават данните по форма, която може да изтеглите тук:

Образец на таблица за подаване на данните, съгласно законовите изисквания по чл.47а от Закона за акцизите и данъчните складове

Когато след подаване на информацията по посочения по-горе ред, собствеността върху акцизната стока не бъде прехвърлена на ново лице вложител, лицето вложител е задължено незабавно да уведоми по същия ред лицензирания складодържател и Националната агенция за приходите. 

Източник: Национална агенция за приходите - НАП 

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 734968
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 661018
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 359309
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 329305
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 136351
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 93853
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 80796
 8. Справка за задължение по фиш 74209
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 69869
 10. Указания за справките на НОИ 64352
 11. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 52027
 12. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 51250
 13. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 49135
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 42985
 15. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 41073
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 40020
 17. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 39345
 18. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 38345
 19. Правото на наследствена пенсия в България 37946
 20. Списък на справките на НОИ 33162
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 32765
 22. Проверка на ЕГН за коректност 31950
 23. Авансово облагане на доходи по граждански договори 31294
 24. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 31086
 25. Същност и видове лихва 28826
 26. Отпуск на бащата при раждане на дете 27533
 27. Специфични настройки за е-услугите на НАП 27113
 28. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 26554
 29. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 24787
 30. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 24019
 31. Е-услуги на НАП с ПИК 24001
 32. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 22925
 33. Контакти с НОИ 22257
 34. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 22127
 35. Справка за валидност на документи за самоличност 21241