ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Подаване на данни при промяна на собственост на акцизни стоки

На сайта на Националната агенция по приходите е публикувано съобщение във връзка с разпоредбата по чл.47а от Закона за акцизните и данъчните складове/ЗАДС/, публикувана в Държавен вестник, бр. 92 от 2015 г. и влязла в сила от 1 януари 2016 г.

Тази разпоредба изисква преди всяко прехвърляне на собствеността върху акцизна стока, вложена в данъчен склад, което не представлява освобождаване за потребление по смисъла на чл. 20, ал. 2 от ЗАДС, лицето вложител задължително да уведоми лицензирания складодържател и Националната агенция за приходите в тридневен срок преди прехвърляне на собствеността на акцизната стока на ново лице вложител.

Информацията до Националната агенция за приходите се подава:

 - по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на Националната агенция за приходите, достъпен на интернет страницата на Националната агенция за приходите;

 по образец на e-mail:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

Клиентите на НАП трябва да подават данните по форма, която може да изтеглите тук:

Образец на таблица за подаване на данните, съгласно законовите изисквания по чл.47а от Закона за акцизите и данъчните складове

Когато след подаване на информацията по посочения по-горе ред, собствеността върху акцизната стока не бъде прехвърлена на ново лице вложител, лицето вложител е задължено незабавно да уведоми по същия ред лицензирания складодържател и Националната агенция за приходите. 

Източник: Национална агенция за приходите - НАП 

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 757047
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 703977
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 374664
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 336293
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 153599
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 95851
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 83064
 8. Справка за задължение по фиш 77088
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 74721
 10. Указания за справките на НОИ 66841
 11. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 56047
 12. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 55212
 13. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 54383
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 45475
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 42443
 16. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 42133
 17. Правото на наследствена пенсия в България 41278
 18. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 40633
 19. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 40559
 20. Списък на справките на НОИ 36002
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 34952
 22. Проверка на ЕГН за коректност 33285
 23. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 32758
 24. Авансово облагане на доходи по граждански договори 32246
 25. Специфични настройки за е-услугите на НАП 31174
 26. Същност и видове лихва 30923
 27. Отпуск на бащата при раждане на дете 28920
 28. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 28155
 29. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 27531
 30. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 25246
 31. Е-услуги на НАП с ПИК 25115
 32. Контакти с НОИ 23985
 33. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 23727
 34. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 23630
 35. Справка за валидност на документи за самоличност 22480