ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател

ВЪПРОС: Работя по основен трудов договор на 8-часов работен ден. Искам да започна допълнителна работа по трудов договор с друг работодател. Нужно ли е да взема съгласието на първия работодател за това? К. И., София

ОТГОВОР: Ако няма ограничение за полагане на допълнителен труд в основния трудов договор, не е необходимо да искате съгласието на работодателя, за да работите по втори трудов договор. Работникът/служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение (външно съвместителство), освен ако не е уговорено друго в индивидуалния му трудов договор по основното трудово правоотношение.

Забранява се полагането на допълнителен труд от работници/служители, които работят при специфични условия и рисковете за живота и здравето им не могат да бъдат отстранени или намалени независимо от предприетите мерки - за работа при същите или при други специфични условия. Забраната за допълнителна работа важи и за работници и служители, определени в закон или в акт на Министерския съвет.

Максималната продължителност на работното време по трудов договор за допълнителен труд заедно с продължителността на работното време по основното трудово правоотношение при подневно изчисляване не може да бъде повече от 40 часа седмично за ненавършилите 18-годишна възраст работници и служители и 48 часа седмично за пълнолетните. При изричното им писмено съгласие пълнолетните работници и служители могат да работят и повече от 48 часа. Писменото съгласие при втори трудов договор се дава на работодателя - страна по трудовия договор за допълнителен труд.

Във всички случаи общата продължителност на работното време не може да нарушава непрекъснатата минимална 12-часова междудневна и 48-часова седмична почивка. Работодателите водят документация за всеки работник/служител, който работи повече от 48 часа седмично. Документацията се държи на разположение на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда", която от съображения, свързани с безопасността и/или здравето на работниците, може да забранява или да ограничава възможността за превишаване на седмичната продължителност на работното време. Справка: Чл. 111, чл. 112 и чл. 113 от Кодекса на труда.

Източник: http://www.mlsp.government.bg/

 

До 31.03.2014 г. остават


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 571872
 2. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 222253
 3. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 153697
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 115713
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 45096
 6. Указания за справките на НОИ 36717
 7. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 27204
 8. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 25022
 9. Подаване на декларации за осигурените лица 23194
 10. Е-услуги на НАП със свободен достъп 22849
 11. Проверка на ЕГН за коректност 19971
 12. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 19272
 13. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 18789
 14. Авансово облагане на доходи по граждански договори 18068
 15. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 17918
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 17424
 17. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 16792
 18. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 14251
 19. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 14120
 20. Е-услуги на НАП с ПИК 12921
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 12623
 22. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 11600
 23. Списък на справките на НОИ 11425
 24. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 10253
 25. СМЕТКИ НА НАП ЗА 2011 9004
 26. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 8595
 27. Правото на наследствена пенсия в България 8579
 28. Справка за задължение по фиш 8332
 29. Указание № 20-00-16/21.01.2012 г. относно изменения и допълнения в Наредба Н-8 8164
 30. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 8118
 31. Промени в кодовете за вид плащане за 2013 7916
 32. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2012 7743
 33. Същност и видове лихва 7539
 34. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 7005
 35. Годишна корекция на ползван частичен данъчен кредит 6937