ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател

ВЪПРОС: Работя по основен трудов договор на 8-часов работен ден. Искам да започна допълнителна работа по трудов договор с друг работодател. Нужно ли е да взема съгласието на първия работодател за това? К. И., София

ОТГОВОР: Ако няма ограничение за полагане на допълнителен труд в основния трудов договор, не е необходимо да искате съгласието на работодателя, за да работите по втори трудов договор. Работникът/служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение (външно съвместителство), освен ако не е уговорено друго в индивидуалния му трудов договор по основното трудово правоотношение.

Забранява се полагането на допълнителен труд от работници/служители, които работят при специфични условия и рисковете за живота и здравето им не могат да бъдат отстранени или намалени независимо от предприетите мерки - за работа при същите или при други специфични условия. Забраната за допълнителна работа важи и за работници и служители, определени в закон или в акт на Министерския съвет.

Максималната продължителност на работното време по трудов договор за допълнителен труд заедно с продължителността на работното време по основното трудово правоотношение при подневно изчисляване не може да бъде повече от 40 часа седмично за ненавършилите 18-годишна възраст работници и служители и 48 часа седмично за пълнолетните. При изричното им писмено съгласие пълнолетните работници и служители могат да работят и повече от 48 часа. Писменото съгласие при втори трудов договор се дава на работодателя - страна по трудовия договор за допълнителен труд.

Във всички случаи общата продължителност на работното време не може да нарушава непрекъснатата минимална 12-часова междудневна и 48-часова седмична почивка. Работодателите водят документация за всеки работник/служител, който работи повече от 48 часа седмично. Документацията се държи на разположение на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда", която от съображения, свързани с безопасността и/или здравето на работниците, може да забранява или да ограничава възможността за превишаване на седмичната продължителност на работното време. Справка: Чл. 111, чл. 112 и чл. 113 от Кодекса на труда.

Източник: http://www.mlsp.government.bg/

 

До 31.03.2015 г. остават


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 612483
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 278646
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 252247
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 178503
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 56380
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 49747
 7. Указания за справките на НОИ 44607
 8. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 41473
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 34681
 10. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 32378
 11. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 31781
 12. Подаване на декларации за осигурените лица 28387
 13. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 25881
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 23654
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 23521
 16. Проверка на ЕГН за коректност 23016
 17. Авансово облагане на доходи по граждански договори 21317
 18. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 19501
 19. Списък на справките на НОИ 17120
 20. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 16689
 21. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 16461
 22. Справка за задължение по фиш 15831
 23. Е-услуги на НАП с ПИК 15615
 24. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 15534
 25. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 13953
 26. Правото на наследствена пенсия в България 13325
 27. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 11411
 28. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 11404
 29. Същност и видове лихва 11347
 30. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 10989
 31. СМЕТКИ НА НАП ЗА 2011 10440
 32. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 10349
 33. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 10156
 34. Отпуск на бащата при раждане на дете 10137
 35. Указание № 20-00-16/21.01.2012 г. относно изменения и допълнения в Наредба Н-8 10040