ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Обяснителни бележки на Европейската комисия относно промени в директивата за фактуриране

На сайта на Националната агенция за приходите е публикувана препратка към обяснителните бележки на Европейската комисия - ЕК относно промени в Директивата за фактурирането 2010/45/ЕС на Съвета от 13.07.2010 г., които са част от изменения в основната директива на Съвета 2006/112/ ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност.

Обяснителните бележки на ЕК относно промени в Директивата за фактурирането са резултат от обсъждания, както с държавите-членки, така и с бизнеса. Същите не са законово обвързващи и са само практически и неофициални указания относно начина по който трябва да се прилага европейското законодателство. Обяснителните бележки разясняват някои от съществените промени по отношение правилата за документирането на доставките, отчитането и съхранението на данъчните документи.

Директива 2010/45/ЕС (Директивата за фактурирането) е транспонирана в българското законодателство с измененията в Закона за данък върху добавената стойност от 01.01.2013 г.

Пълния текст на обяснителните бележки може да видите на страницата на ГД “Данъчно облагане и митнически съюз“.

Източник: Национална агенция за приходите - НАП

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 753273
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 697881
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 372991
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 335406
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 151246
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 95562
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 82717
 8. Справка за задължение по фиш 76803
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 74087
 10. Указания за справките на НОИ 66450
 11. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 54950
 12. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 54496
 13. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 53917
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 45112
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 42099
 16. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 41983
 17. Правото на наследствена пенсия в България 40869
 18. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 40454
 19. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 40271
 20. Списък на справките на НОИ 35504
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 34669
 22. Проверка на ЕГН за коректност 33064
 23. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 32496
 24. Авансово облагане на доходи по граждански договори 32098
 25. Същност и видове лихва 30657
 26. Специфични настройки за е-услугите на НАП 30632
 27. Отпуск на бащата при раждане на дете 28761
 28. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 27909
 29. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 27224
 30. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 25099
 31. Е-услуги на НАП с ПИК 24935
 32. Контакти с НОИ 23732
 33. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 23637
 34. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 23402
 35. Справка за валидност на документи за самоличност 22283