ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

За 2012 г. физическите лица декларират заемите над 10 000 лв.

 

В годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ физическите лица декларират и предоставените парични заеми през 2012 г., ако общият им размер надхвърля 10 000 лв. и когато към 31.12.2012 г. част от тях е непогасена. Кредитите за пет години назад, които физическите лица са предоставили, също трябва да се декларират, ако общият размер на непогасените остатъци към 31 декември 2012 г. е над 40 000 лв.

 

Пред НАП трябва да се обявят не само предоставените заеми, но и получените заеми от физически лица. Задължително трябва да подадат годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ, физическите лица, които през 2012 г. са получили парични заеми, чийто общ размер надхвърля 10 000 лв. и към 31 декември 2012 г. част от тях са непогасени. На обявяване пред НАП подлежат и всички непогасени остатъци по получени кредити от физически лица в периода от 2007 г. до 2012 г., ако общият размер на остатъците към 31 декември 2012 г. е над 40 000 лв. Изискването обаче не задължава гражданите да декларират банковите си кредити и кредитите, предоставени от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции.

 

Задължението за деклариране на получените и предоставени заеми на приятели и роднини влезе в сила през 2010 година. Целта беше да се спре порочната практика при ревизии да се оправдават недекларирани доходи с кредити от приятели.

 

Клиентите на НАП ще подават само онези приложения от годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ, които са попълнили, тоест няма да се налага да разпечатват и подават цялата данъчна декларация. 

 

 

Източник: Национална агенция за приходите - НАП

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 732329
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 655498
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 357193
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 328377
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 134552
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 93615
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 80583
 8. Справка за задължение по фиш 73847
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 69337
 10. Указания за справките на НОИ 64092
 11. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 51838
 12. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 50855
 13. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 48427
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 42659
 15. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 40959
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 39737
 17. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 39182
 18. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 38172
 19. Правото на наследствена пенсия в България 37550
 20. Списък на справките на НОИ 32816
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 32504
 22. Проверка на ЕГН за коректност 31776
 23. Авансово облагане на доходи по граждански договори 31175
 24. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 30923
 25. Същност и видове лихва 28562
 26. Отпуск на бащата при раждане на дете 27379
 27. Специфични настройки за е-услугите на НАП 26764
 28. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 26364
 29. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 24293
 30. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 23887
 31. Е-услуги на НАП с ПИК 23858
 32. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 22797
 33. Контакти с НОИ 22075
 34. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 21928
 35. Справка за валидност на документи за самоличност 21095