ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Интрастат формуляри и декларации за 2013 г.

Актуализирани са  Интрастат образците на формуляри и декларации за 2013 г.

Публикувани са и два нови формуляра за ползване от Интрастат операторите: 

Уведомление за пристигания и изпращания на партиди;

Искане за корекция на регистрационнен формуляр

До края на месец април 2013 г. ще бъде реализирана нова функционалност по отношение на информационна система Интрастат като ще бъдат добавени нови 3 документа.

Рубрика Интрастат формуляри и декларации

 

Източник: Национална агенция за приходите - НАП  

 

 

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 746778
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 685593
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 368626
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 333558
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 146316
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 95067
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 82063
 8. Справка за задължение по фиш 76116
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 72927
 10. Указания за справките на НОИ 65797
 11. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 53670
 12. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 53098
 13. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 52972
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 44510
 15. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 41674
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 41415
 17. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 40150
 18. Правото на наследствена пенсия в България 39985
 19. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 39255
 20. Списък на справките на НОИ 34674
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 34113
 22. Проверка на ЕГН за коректност 32708
 23. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 32055
 24. Авансово облагане на доходи по граждански договори 31806
 25. Същност и видове лихва 30029
 26. Специфични настройки за е-услугите на НАП 29699
 27. Отпуск на бащата при раждане на дете 28399
 28. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 27485
 29. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 26588
 30. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 24769
 31. Е-услуги на НАП с ПИК 24606
 32. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 23421
 33. Контакти с НОИ 23186
 34. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 22966
 35. Справка за валидност на документи за самоличност 21967