ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Същност и видове лихва

Е-мейл Печат ПДФ

Лихвата във финансите и икономиката е цената, която заемателят заплаща за ползуване на парични средства, предоставени му от заемодателя. С други думи това е сумата, която заемателят дължи срещу временното използване на чужди парични средства (чужд капитал).

По смисъла на §1, т. 7 от Допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), лихва е "доход от всякакъв вид вземания за дълг, независимо дали е гарантиран с ипотека или с клауза за участие в печалбата на длъжника, включително лихвите по депозити в банки и доходите (премиите) от бонове и облигации". Същото определение за лихвата е дадено и в §1, т. 7 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.

 

 

 

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 774501
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 708362
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 378038
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 340946
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 159100
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 97221
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 85005
 8. Справка за задължение по фиш 78774
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 78489
 10. Указания за справките на НОИ 68804
 11. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 59576
 12. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 57976
 13. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 57225
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 47625
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 44848
 16. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 43332
 17. Правото на наследствена пенсия в България 42917
 18. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 42026
 19. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 41787
 20. Списък на справките на НОИ 38888
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 37182
 22. Същност и видове лихва 34619
 23. Проверка на ЕГН за коректност 34615
 24. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 34000
 25. Специфични настройки за е-услугите на НАП 33384
 26. Авансово облагане на доходи по граждански договори 33323
 27. Отпуск на бащата при раждане на дете 30214
 28. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 29708
 29. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 29460
 30. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 26580
 31. Е-услуги на НАП с ПИК 26266
 32. Контакти с НОИ 25763
 33. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 24968
 34. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 24663
 35. Справка за валидност на документи за самоличност 24099