ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Програмен продукт за уведомлението по чл. 62, ал. 4 и за промяна на работодател по чл. 123 ал. 1 от Кодекса на труда в сила от 01.01. 2016 г.

На интернет страницата на НАП е публикувано обновяване на Програмен продукт "Трудови договори" в сила от 01 януари 2016 г. В програмния продукт е включена НКПД за 2016 г. За изтегляне на програмния продукт и ръководствата за него ползвайте следните препратки:

Програмен продукт "Трудови договори" за 2016 г. - версия 1_19

В програмния продукт е включена НКПД, в сила от 1 януари 2016 г., размер 1 563 КВ, от 30.12.2015 г.

Ръководство за инсталация на Програмен продукт "Трудови договори"

За първоначална инсталация и за обновяване файл на WORD с размер 218 КВ, от 30.12.2015 г.

Ръководство на потребителя за ползване на продукта "Трудови договори" 

файл на WORD с размер 643 KB, от 30.12.2015 г.

Описание на промените във версиите  файл на WORD с размер 29 KB, от 30.12.2015 г.

Спецификации на входните файлове с данни от уведомлението по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда

Съобразно “Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от КТ”, обн. ДВ бр.1/06.01.2009г., файл на WORD с размер 84 КВ, от 13.01.2009 г.

Спецификации на входните файлове с данни от уведомления за смяна на работодател по чл. 123, ал. 1 от Кодекса на труда
 
Съобразно “Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от КТ”, обн. ДВ бр. 25/24.03.2006 г., файл на WORD с размер 61КВ, от 06.01.2007 г.
 

Рубрика Програмни продукти

Източник: Национална агенция по приходите - НАП
 


НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 899422
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 794793
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 424977
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 372396
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 246866
 6. Е-услуги на НАП със свободен достъп 124817
 7. По направление на дейност "Български документи за самоличност" 116007
 8. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 106908
 9. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 105828
 10. По направление на дейност "Пожарна безопасност и защита на населението" 88226
 11. Указания за справките на НОИ 84450
 12. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 73526
 13. Списък на справките на НОИ 73505
 14. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 69443
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 67078
 16. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 61394
 17. Същност и видове лихва 60234
 18. Правото на наследствена пенсия в България 59886
 19. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 51176
 20. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 50874
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 50583
 22. Специфични настройки за е-услугите на НАП 50462
 23. Проверка на ЕГН за коректност 49987
 24. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 49575
 25. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 46997
 26. Отпуск на бащата при раждане на дете 46559
 27. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 45657
 28. Авансово облагане на доходи по граждански договори 41271
 29. По направление на дейност "Пътна полиция" 39947
 30. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 39000
 31. Контакти с НОИ 38705
 32. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 38272
 33. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 35531
 34. Е-услуги на НАП с ПИК 35061
 35. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 34200