ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Програмен продукт за уведомлението по чл. 62, ал. 4 и за промяна на работодател по чл. 123 ал. 1 от Кодекса на труда в сила от 01.01. 2016 г.

На интернет страницата на НАП е публикувано обновяване на Програмен продукт "Трудови договори" в сила от 01 януари 2016 г. В програмния продукт е включена НКПД за 2016 г. За изтегляне на програмния продукт и ръководствата за него ползвайте следните препратки:

Програмен продукт "Трудови договори" за 2016 г. - версия 1_19

В програмния продукт е включена НКПД, в сила от 1 януари 2016 г., размер 1 563 КВ, от 30.12.2015 г.

Ръководство за инсталация на Програмен продукт "Трудови договори"

За първоначална инсталация и за обновяване файл на WORD с размер 218 КВ, от 30.12.2015 г.

Ръководство на потребителя за ползване на продукта "Трудови договори" 

файл на WORD с размер 643 KB, от 30.12.2015 г.

Описание на промените във версиите  файл на WORD с размер 29 KB, от 30.12.2015 г.

Спецификации на входните файлове с данни от уведомлението по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда

Съобразно “Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от КТ”, обн. ДВ бр.1/06.01.2009г., файл на WORD с размер 84 КВ, от 13.01.2009 г.

Спецификации на входните файлове с данни от уведомления за смяна на работодател по чл. 123, ал. 1 от Кодекса на труда
 
Съобразно “Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от КТ”, обн. ДВ бр. 25/24.03.2006 г., файл на WORD с размер 61КВ, от 06.01.2007 г.
 

Рубрика Програмни продукти

Източник: Национална агенция по приходите - НАП
 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 759886
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 704903
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 375504
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 337256
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 154935
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 96220
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 83496
 8. Справка за задължение по фиш 77546
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 75389
 10. Указания за справките на НОИ 67232
 11. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 56404
 12. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 55791
 13. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 54918
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 45981
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 42951
 16. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 42373
 17. Правото на наследствена пенсия в България 41628
 18. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 40870
 19. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 40860
 20. Списък на справките на НОИ 36582
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 35448
 22. Проверка на ЕГН за коректност 33561
 23. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 33062
 24. Авансово облагане на доходи по граждански договори 32485
 25. Специфични настройки за е-услугите на НАП 31642
 26. Същност и видове лихва 31562
 27. Отпуск на бащата при раждане на дете 29195
 28. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 28469
 29. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 28031
 30. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 25518
 31. Е-услуги на НАП с ПИК 25359
 32. Контакти с НОИ 24338
 33. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 23927
 34. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 23880
 35. Справка за валидност на документи за самоличност 22817