ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Е-услуги на НАП със свободен достъп

Електронните услуги със свободен достъп на Националната агенция за приходите /НАП/ са достъпни за ползване без да са необходими електронен подпис или персонален идентификационен код /ПИК/.

Е-услугите на НАП са достъпни на адрес:  

Е-услуги със свободен достъп

С електронните услуги със  свободен достъп на НАП може да направите следните 4 справки:

1. Справка за здравноосигурителния статус

Тази услуга дава възможност за търсене по ЕГН или личен номер на чужденец /ЛНЧ/ или служебен номер.

2Здравноосигурителен калкулкулатор

Тази услуга дава възможност за изчисляване на вноските за здравно осигуряване от 01.01.2000 г. до настоящия месец.

3. Справка за фирми, регистрирани по ЗДДС

Услугата позволява търсене в база данни по БУЛСТАТ, име или част от името на фирмата.    

4. Пълен списък на регистрираните по ЗДДС лица - регистрация

За да ползвате услугата, е необходимо да подадете заявка за електронен абонамент, като се регистрирате и попълните име, имейл адрес, както и периодичност, в която желаете да получавате бюлетина.

Съгласно опцията, която изберете, ще получавате пълния списък ежедневно, ежеседмично, месечно или еднократно.

След като се регистрирате, на посочения от Вас e-mail адрес ще получите линк, за да изтеглите актуалния бюлетин на фирмите в текстови файл или в .xls формат.

Целият процес по регистрацията и изтеглянето на бюлетина със списъка отнема няколко минути. Общият брой допустими сваляния на бюлетина от една заявка е 5 /пет/ пъти.

Източник: Национална агенция за приходите - НАП

 

РЕКЛАМИПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 627770
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 331336
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 262119
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 204644
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 61134
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 56622
 7. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 50664
 8. Указания за справките на НОИ 47132
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 40388
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 34163
 11. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 33471
 12. Подаване на декларации за осигурените лица 29844
 13. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 26990
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 26403
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 25759
 16. Проверка на ЕГН за коректност 23993
 17. Авансово облагане на доходи по граждански договори 22312
 18. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 20973
 19. Справка за задължение по фиш 19724
 20. Списък на справките на НОИ 18999
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 18508
 22. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 17289
 23. Е-услуги на НАП с ПИК 16593
 24. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 16533
 25. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 15399
 26. Правото на наследствена пенсия в България 15324
 27. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 13213
 28. Същност и видове лихва 12881
 29. Отпуск на бащата при раждане на дете 12855
 30. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 12453
 31. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 12238
 32. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 11936
 33. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 11656
 34. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 11274
 35. СМЕТКИ НА НАП ЗА 2011 11011