ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Е-услуги на НАП със свободен достъп

Електронните услуги със свободен достъп на Националната агенция за приходите /НАП/ са достъпни за ползване без да са необходими електронен подпис или персонален идентификационен код /ПИК/.

Е-услугите на НАП са достъпни на адрес:  

Е-услуги със свободен достъп

С електронните услуги със  свободен достъп на НАП може да направите следните 4 справки:

1. Справка за здравноосигурителния статус

Тази услуга дава възможност за търсене по ЕГН или личен номер на чужденец /ЛНЧ/ или служебен номер.

2Здравноосигурителен калкулкулатор

Тази услуга дава възможност за изчисляване на вноските за здравно осигуряване от 01.01.2000 г. до настоящия месец.

3. Справка за фирми, регистрирани по ЗДДС

Услугата позволява търсене в база данни по БУЛСТАТ, име или част от името на фирмата.    

4. Пълен списък на регистрираните по ЗДДС лица - регистрация

За да ползвате услугата, е необходимо да подадете заявка за електронен абонамент, като се регистрирате и попълните име, имейл адрес, както и периодичност, в която желаете да получавате бюлетина.

Съгласно опцията, която изберете, ще получавате пълния списък ежедневно, ежеседмично, месечно или еднократно.

След като се регистрирате, на посочения от Вас e-mail адрес ще получите линк, за да изтеглите актуалния бюлетин на фирмите в текстови файл или в .xls формат.

Целият процес по регистрацията и изтеглянето на бюлетина със списъка отнема няколко минути. Общият брой допустими сваляния на бюлетина от една заявка е 5 /пет/ пъти.

Източник: Национална агенция за приходите - НАП

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 715595
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 607804
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 340744
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 320606
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 117419
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 91631
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 78686
 8. Справка за задължение по фиш 71002
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 65671
 10. Указания за справките на НОИ 62031
 11. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 50068
 12. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 48037
 13. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 42039
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 40510
 15. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 39843
 16. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 37842
 17. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 37675
 18. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 36240
 19. Правото на наследствена пенсия в България 34460
 20. Списък на справките на НОИ 30668
 21. Проверка на ЕГН за коректност 30449
 22. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 30165
 23. Авансово облагане на доходи по граждански договори 30128
 24. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 29428
 25. Отпуск на бащата при раждане на дете 26120
 26. Същност и видове лихва 25338
 27. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 24890
 28. Специфични настройки за е-услугите на НАП 23478
 29. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 22702
 30. Е-услуги на НАП с ПИК 22564
 31. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 21799
 32. Контакти с НОИ 20727
 33. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 20413
 34. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 20226
 35. Справка за валидност на документи за самоличност 19952