ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Е-услуги на НАП със свободен достъп

Електронните услуги със свободен достъп на Националната агенция за приходите /НАП/ са достъпни за ползване без да са необходими електронен подпис или персонален идентификационен код /ПИК/.

Е-услугите на НАП са достъпни на адрес:  

Е-услуги със свободен достъп

С електронните услуги със  свободен достъп на НАП може да направите следните 4 справки:

1. Справка за здравноосигурителния статус

Тази услуга дава възможност за търсене по ЕГН или личен номер на чужденец /ЛНЧ/ или служебен номер.

2Здравноосигурителен калкулкулатор

Тази услуга дава възможност за изчисляване на вноските за здравно осигуряване от 01.01.2000 г. до настоящия месец.

3. Справка за фирми, регистрирани по ЗДДС

Услугата позволява търсене в база данни по БУЛСТАТ, име или част от името на фирмата.    

4. Пълен списък на регистрираните по ЗДДС лица - регистрация

За да ползвате услугата, е необходимо да подадете заявка за електронен абонамент, като се регистрирате и попълните име, имейл адрес, както и периодичност, в която желаете да получавате бюлетина.

Съгласно опцията, която изберете, ще получавате пълния списък ежедневно, ежеседмично, месечно или еднократно.

След като се регистрирате, на посочения от Вас e-mail адрес ще получите линк, за да изтеглите актуалния бюлетин на фирмите в текстови файл или в .xls формат.

Целият процес по регистрацията и изтеглянето на бюлетина със списъка отнема няколко минути. Общият брой допустими сваляния на бюлетина от една заявка е 5 /пет/ пъти.

Източник: Национална агенция за приходите - НАП

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 671027
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 473679
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 293608
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 278843
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 82308
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 77671
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 72796
 8. Указания за справките на НОИ 54881
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 54782
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 41665
 11. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 37222
 12. Справка за задължение по фиш 36896
 13. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 34281
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 34118
 15. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 32508
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 32015
 17. Проверка на ЕГН за коректност 27241
 18. Авансово облагане на доходи по граждански договори 26499
 19. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 26300
 20. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 25506
 21. Списък на справките на НОИ 25142
 22. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 24750
 23. Правото на наследствена пенсия в България 24320
 24. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 23848
 25. Отпуск на бащата при раждане на дете 20956
 26. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 20461
 27. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 20017
 28. Е-услуги на НАП с ПИК 19688
 29. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 19413
 30. Същност и видове лихва 18876
 31. Специфични настройки за е-услугите на НАП 17362
 32. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 16474
 33. Контакти с НОИ 16435
 34. Служебни бележки по чл. 45 и чл. 35 от ЗДДФЛ, както и "Сметка за изплатени суми" за 2013 15631
 35. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 15611