ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Е-услуги на НАП със свободен достъп

Електронните услуги със свободен достъп на Националната агенция за приходите /НАП/ са достъпни за ползване без да са необходими електронен подпис или персонален идентификационен код /ПИК/.

Е-услугите на НАП са достъпни на адрес:  

Е-услуги със свободен достъп

С електронните услуги със  свободен достъп на НАП може да направите следните 4 справки:

1. Справка за здравноосигурителния статус

Тази услуга дава възможност за търсене по ЕГН или личен номер на чужденец /ЛНЧ/ или служебен номер.

2Здравноосигурителен калкулкулатор

Тази услуга дава възможност за изчисляване на вноските за здравно осигуряване от 01.01.2000 г. до настоящия месец.

3. Справка за фирми, регистрирани по ЗДДС

Услугата позволява търсене в база данни по БУЛСТАТ, име или част от името на фирмата.    

4. Пълен списък на регистрираните по ЗДДС лица - регистрация

За да ползвате услугата, е необходимо да подадете заявка за електронен абонамент, като се регистрирате и попълните име, имейл адрес, както и периодичност, в която желаете да получавате бюлетина.

Съгласно опцията, която изберете, ще получавате пълния списък ежедневно, ежеседмично, месечно или еднократно.

След като се регистрирате, на посочения от Вас e-mail адрес ще получите линк, за да изтеглите актуалния бюлетин на фирмите в текстови файл или в .xls формат.

Целият процес по регистрацията и изтеглянето на бюлетина със списъка отнема няколко минути. Общият брой допустими сваляния на бюлетина от една заявка е 5 /пет/ пъти.

Източник: Национална агенция за приходите - НАП

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 668331
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 465789
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 292064
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 274626
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 80576
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 76578
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 72328
 8. Указания за справките на НОИ 54436
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 53905
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 41235
 11. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 37064
 12. Справка за задължение по фиш 35666
 13. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 34048
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 33588
 15. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 32293
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 31639
 17. Проверка на ЕГН за коректност 27031
 18. Авансово облагане на доходи по граждански договори 26284
 19. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 25183
 20. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 24930
 21. Списък на справките на НОИ 24819
 22. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 24323
 23. Правото на наследствена пенсия в България 23592
 24. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 23037
 25. Отпуск на бащата при раждане на дете 20345
 26. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 20169
 27. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 19851
 28. Е-услуги на НАП с ПИК 19520
 29. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 19244
 30. Същност и видове лихва 18456
 31. Специфични настройки за е-услугите на НАП 16981
 32. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 16255
 33. Контакти с НОИ 16164
 34. Служебни бележки по чл. 45 и чл. 35 от ЗДДФЛ, както и "Сметка за изплатени суми" за 2013 15445
 35. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 15434