ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Е-услуги на НАП със свободен достъп

Електронните услуги със свободен достъп на Националната агенция за приходите /НАП/ са достъпни за ползване без да са необходими електронен подпис или персонален идентификационен код /ПИК/.

Е-услугите на НАП са достъпни на адрес:  

Е-услуги със свободен достъп

С електронните услуги със  свободен достъп на НАП може да направите следните 4 справки:

1. Справка за здравноосигурителния статус

Тази услуга дава възможност за търсене по ЕГН или личен номер на чужденец /ЛНЧ/ или служебен номер.

2Здравноосигурителен калкулкулатор

Тази услуга дава възможност за изчисляване на вноските за здравно осигуряване от 01.01.2000 г. до настоящия месец.

3. Справка за фирми, регистрирани по ЗДДС

Услугата позволява търсене в база данни по БУЛСТАТ, име или част от името на фирмата.    

4. Пълен списък на регистрираните по ЗДДС лица - регистрация

За да ползвате услугата, е необходимо да подадете заявка за електронен абонамент, като се регистрирате и попълните име, имейл адрес, както и периодичност, в която желаете да получавате бюлетина.

Съгласно опцията, която изберете, ще получавате пълния списък ежедневно, ежеседмично, месечно или еднократно.

След като се регистрирате, на посочения от Вас e-mail адрес ще получите линк, за да изтеглите актуалния бюлетин на фирмите в текстови файл или в .xls формат.

Целият процес по регистрацията и изтеглянето на бюлетина със списъка отнема няколко минути. Общият брой допустими сваляния на бюлетина от една заявка е 5 /пет/ пъти.

Източник: Национална агенция за приходите - НАП

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 699549
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 559836
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 323744
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 312089
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 105087
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 89127
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 76643
 8. Е-услуги на НАП със свободен достъп 62132
 9. Справка за задължение по фиш 61686
 10. Указания за справките на НОИ 59791
 11. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 45687
 12. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 44331
 13. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 38902
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 38407
 15. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 37070
 16. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 36511
 17. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 35799
 18. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 35192
 19. Правото на наследствена пенсия в България 31369
 20. Проверка на ЕГН за коректност 29289
 21. Авансово облагане на доходи по граждански договори 29019
 22. Списък на справките на НОИ 28601
 23. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 28347
 24. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 28135
 25. Отпуск на бащата при раждане на дете 24820
 26. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 23480
 27. Същност и видове лихва 23168
 28. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 21692
 29. Е-услуги на НАП с ПИК 21520
 30. Специфични настройки за е-услугите на НАП 21286
 31. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 20967
 32. Контакти с НОИ 19305
 33. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 18938
 34. Служебни бележки по чл. 45 и чл. 35 от ЗДДФЛ, както и "Сметка за изплатени суми" за 2013 18323
 35. Справка за валидност на документи за самоличност 17971