ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Е-услуги на НАП със свободен достъп

Електронните услуги със свободен достъп на Националната агенция за приходите /НАП/ са достъпни за ползване без да са необходими електронен подпис или персонален идентификационен код /ПИК/.

Е-услугите на НАП са достъпни на адрес:  

Е-услуги със свободен достъп

С електронните услуги със  свободен достъп на НАП може да направите следните 4 справки:

1. Справка за здравноосигурителния статус

Тази услуга дава възможност за търсене по ЕГН или личен номер на чужденец /ЛНЧ/ или служебен номер.

2Здравноосигурителен калкулкулатор

Тази услуга дава възможност за изчисляване на вноските за здравно осигуряване от 01.01.2000 г. до настоящия месец.

3. Справка за фирми, регистрирани по ЗДДС

Услугата позволява търсене в база данни по БУЛСТАТ, име или част от името на фирмата.    

4. Пълен списък на регистрираните по ЗДДС лица - регистрация

За да ползвате услугата, е необходимо да подадете заявка за електронен абонамент, като се регистрирате и попълните име, имейл адрес, както и периодичност, в която желаете да получавате бюлетина.

Съгласно опцията, която изберете, ще получавате пълния списък ежедневно, ежеседмично, месечно или еднократно.

След като се регистрирате, на посочения от Вас e-mail адрес ще получите линк, за да изтеглите актуалния бюлетин на фирмите в текстови файл или в .xls формат.

Целият процес по регистрацията и изтеглянето на бюлетина със списъка отнема няколко минути. Общият брой допустими сваляния на бюлетина от една заявка е 5 /пет/ пъти.

Източник: Национална агенция за приходите - НАП

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 664611
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 455973
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 289877
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 268650
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 78232
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 75182
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 71568
 8. Указания за справките на НОИ 53792
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 52815
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 40641
 11. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 36773
 12. Справка за задължение по фиш 34045
 13. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 33732
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 32938
 15. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 31932
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 31145
 17. Проверка на ЕГН за коректност 26713
 18. Авансово облагане на доходи по граждански договори 25966
 19. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 24723
 20. Списък на справките на НОИ 24288
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 23714
 22. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 23262
 23. Правото на наследствена пенсия в България 22680
 24. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 22036
 25. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 19592
 26. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 19565
 27. Отпуск на бащата при раждане на дете 19555
 28. Е-услуги на НАП с ПИК 19251
 29. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 18954
 30. Същност и видове лихва 17891
 31. Специфични настройки за е-услугите на НАП 16319
 32. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 15918
 33. Контакти с НОИ 15657
 34. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 15181
 35. Служебни бележки по чл. 45 и чл. 35 от ЗДДФЛ, както и "Сметка за изплатени суми" за 2013 15070