ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Е-услуги на НАП със свободен достъп

Електронните услуги със свободен достъп на Националната агенция за приходите /НАП/ са достъпни за ползване без да са необходими електронен подпис или персонален идентификационен код /ПИК/.

Е-услугите на НАП са достъпни на адрес:  

Е-услуги със свободен достъп

С електронните услуги със  свободен достъп на НАП може да направите следните 4 справки:

1. Справка за здравноосигурителния статус

Тази услуга дава възможност за търсене по ЕГН или личен номер на чужденец /ЛНЧ/ или служебен номер.

2Здравноосигурителен калкулкулатор

Тази услуга дава възможност за изчисляване на вноските за здравно осигуряване от 01.01.2000 г. до настоящия месец.

3. Справка за фирми, регистрирани по ЗДДС

Услугата позволява търсене в база данни по БУЛСТАТ, име или част от името на фирмата.    

4. Пълен списък на регистрираните по ЗДДС лица - регистрация

За да ползвате услугата, е необходимо да подадете заявка за електронен абонамент, като се регистрирате и попълните име, имейл адрес, както и периодичност, в която желаете да получавате бюлетина.

Съгласно опцията, която изберете, ще получавате пълния списък ежедневно, ежеседмично, месечно или еднократно.

След като се регистрирате, на посочения от Вас e-mail адрес ще получите линк, за да изтеглите актуалния бюлетин на фирмите в текстови файл или в .xls формат.

Целият процес по регистрацията и изтеглянето на бюлетина със списъка отнема няколко минути. Общият брой допустими сваляния на бюлетина от една заявка е 5 /пет/ пъти.

Източник: Национална агенция за приходите - НАП

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 659208
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 439534
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 285815
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 258348
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 73561
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 72703
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 70093
 8. Указания за справките на НОИ 52654
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 50901
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 39605
 11. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 36260
 12. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 33137
 13. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 31750
 14. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 31335
 15. Справка за задължение по фиш 31266
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 30312
 17. Проверка на ЕГН за коректност 26244
 18. Авансово облагане на доходи по граждански договори 25521
 19. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 24059
 20. Списък на справките на НОИ 23481
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 22634
 22. Правото на наследствена пенсия в България 20963
 23. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 20612
 24. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 20458
 25. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 19128
 26. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 18817
 27. Е-услуги на НАП с ПИК 18799
 28. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 18454
 29. Отпуск на бащата при раждане на дете 18183
 30. Същност и видове лихва 16733
 31. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 15379
 32. Специфични настройки за е-услугите на НАП 15154
 33. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 14727
 34. Контакти с НОИ 14634
 35. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 14612