ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Е-услуги на НАП със свободен достъп

Електронните услуги със свободен достъп на Националната агенция за приходите /НАП/ са достъпни за ползване без да са необходими електронен подпис или персонален идентификационен код /ПИК/.

Е-услугите на НАП са достъпни на адрес:  

Е-услуги със свободен достъп

С електронните услуги със  свободен достъп на НАП може да направите следните 4 справки:

1. Справка за здравноосигурителния статус

Тази услуга дава възможност за търсене по ЕГН или личен номер на чужденец /ЛНЧ/ или служебен номер.

2Здравноосигурителен калкулкулатор

Тази услуга дава възможност за изчисляване на вноските за здравно осигуряване от 01.01.2000 г. до настоящия месец.

3. Справка за фирми, регистрирани по ЗДДС

Услугата позволява търсене в база данни по БУЛСТАТ, име или част от името на фирмата.    

4. Пълен списък на регистрираните по ЗДДС лица - регистрация

За да ползвате услугата, е необходимо да подадете заявка за електронен абонамент, като се регистрирате и попълните име, имейл адрес, както и периодичност, в която желаете да получавате бюлетина.

Съгласно опцията, която изберете, ще получавате пълния списък ежедневно, ежеседмично, месечно или еднократно.

След като се регистрирате, на посочения от Вас e-mail адрес ще получите линк, за да изтеглите актуалния бюлетин на фирмите в текстови файл или в .xls формат.

Целият процес по регистрацията и изтеглянето на бюлетина със списъка отнема няколко минути. Общият брой допустими сваляния на бюлетина от една заявка е 5 /пет/ пъти.

Източник: Национална агенция за приходите - НАП

 

РЕКЛАМИПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 590868
 2. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 237406
 3. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 206900
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 145504
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 50389
 6. Указания за справките на НОИ 40458
 7. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 34767
 8. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 28083
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 26728
 10. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 26359
 11. Подаване на декларации за осигурените лица 25417
 12. Проверка на ЕГН за коректност 21395
 13. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 21135
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 21038
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 20528
 16. Авансово облагане на доходи по граждански договори 19387
 17. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 19164
 18. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 16563
 19. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 15384
 20. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 14644
 21. Е-услуги на НАП с ПИК 14102
 22. Списък на справките на НОИ 13956
 23. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 12627
 24. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 11985
 25. Справка за задължение по фиш 11684
 26. Правото на наследствена пенсия в България 10966
 27. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 10006
 28. СМЕТКИ НА НАП ЗА 2011 9776
 29. Същност и видове лихва 9648
 30. Указание № 20-00-16/21.01.2012 г. относно изменения и допълнения в Наредба Н-8 9154
 31. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 9132
 32. Промени в кодовете за вид плащане за 2013 8988
 33. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2012 8572
 34. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 8227
 35. Национална класификация на професиите и длъжностите в Република България 7926