ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Разместване на почивни дни през 2015 г.

РЕШЕНИЕ № 748 ОТ 5 НОЕМВРИ 2014 Г.

ЗА РАЗМЕСТВАНЕ НА ПОЧИВНИ ДНИ ПРЕЗ 2015 Г.

Обн. ДВ. бр.94 от 14 ноември 2014 г.

 

На основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда и чл. 55, ал. 2 от Закона за държавния служител

 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:
 

1. Обявява 2 януари (петък) за почивен ден, а 24 януари (събота) за работен ден.
 
2. Обявява 2 март (понеделник) за почивен ден, а 21 март (събота) за работен ден.
 
3. Обявява 21 септември (понеделник) за почивен ден, а 12 септември (събота) за работен ден.
 
4. Обявява 31 декември (четвъртък) за почивен ден, а 12 декември (събота) за работен ден.
 
 
Източник: dv.parliament.bg 
 
 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 784060
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 712753
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 380089
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 343210
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 163122
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 98136
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 86087
 8. Е-услуги на НАП със свободен достъп 82700
 9. Справка за задължение по фиш 79726
 10. Указания за справките на НОИ 70176
 11. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 61481
 12. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 60102
 13. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 59380
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 48823
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 46337
 16. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 44140
 17. Правото на наследствена пенсия в България 43902
 18. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 42961
 19. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 42606
 20. Списък на справките на НОИ 40768
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 38434
 22. Същност и видове лихва 37115
 23. Проверка на ЕГН за коректност 35480
 24. Специфични настройки за е-услугите на НАП 35116
 25. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 34936
 26. Авансово облагане на доходи по граждански договори 34034
 27. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 31119
 28. Отпуск на бащата при раждане на дете 31098
 29. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 30568
 30. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 27531
 31. Е-услуги на НАП с ПИК 27137
 32. Контакти с НОИ 26818
 33. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 25911
 34. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 25331
 35. Справка за валидност на документи за самоличност 25073