ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Разместване на почивни дни през 2011 г.

 

РЕШЕНИЕ № 878 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2010 Г.

ЗА РАЗМЕСТВАНЕ НА ПОЧИВНИ ДНИ ПРЕЗ 2011 Г.

Обн. ДВ. бр.100 от 21 декември 2010 г.

 

На основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда и чл. 55, ал. 2 от Закона за държавния служител


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:


1. Обявява 4 март (петък) за почивен ден, а 19 март (събота) за работен ден.

2. Обявява 23 май (понеделник) за почивен ден, а 28 май (събота) за работен ден.

4. Обявява 5 септември (понеделник) за почивен ден, а 3 септември (събота) за работен ден.

5. Обявява 23 септември (петък) за почивен ден, а 17 септември (събота) за работен ден.

 
Източник: dv.parliament.bg

 

 

До 30.06.2023 г. остават


НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 920518
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 802086
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 429821
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 378928
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 265726
 6. Е-услуги на НАП със свободен достъп 133056
 7. По направление на дейност "Български документи за самоличност" 117948
 8. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 110486
 9. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 107567
 10. По направление на дейност "Пожарна безопасност и защита на населението" 90016
 11. Указания за справките на НОИ 87211
 12. Списък на справките на НОИ 79315
 13. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 76069
 14. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 71336
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 69612
 16. Същност и видове лихва 64284
 17. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 63823
 18. Правото на наследствена пенсия в България 62973
 19. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 53046
 20. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 52910
 21. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 52612
 22. Специфични настройки за е-услугите на НАП 52557
 23. Проверка на ЕГН за коректност 52436
 24. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 51325
 25. Отпуск на бащата при раждане на дете 49405
 26. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 48772
 27. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 48333
 28. Авансово облагане на доходи по граждански договори 43016
 29. По направление на дейност "Пътна полиция" 41687
 30. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 41178
 31. Контакти с НОИ 41085
 32. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 40775
 33. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 37268
 34. Е-услуги на НАП с ПИК 36886
 35. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 35838