ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Разместване на почивни дни през 2009 г.

РЕШЕНИЕ № 921 ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА 

РЕШЕНИЕ № 739 ОТ 21 НОЕМВРИ 2008 Г. 

ЗА РАЗМЕСТВАНЕ НА ПОЧИВНИ ДНИ ПРЕЗ 2009 Г.,

ИЗМЕНЕНО И ДОПЪЛНЕНО С РЕШЕНИЕ №112 ОТ 20 ФЕВРУАРИ 2009 Г. 

(обн., ДВ, бр. 103 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 17 от 2009 г.)

 

Обн. ДВ. бр.96 от 04 декември 2009 г.

На основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда и чл. 55, ал. 2 от Закона за държавния служител

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:
 
1. Създава се нова т. 5:
 
"5. Обявява 31 декември (четвъртък) за почивен ден, а 19 декември (събота) за работен ден."
 

Източник: dv.parliament.bg

 

 

РЕШЕНИЕ № 112 ОТ 20 ФЕВРУАРИ 2009 Г. 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №739

ЗА РАЗМЕСТВАНЕ НА ПОЧИВНИ ДНИ ПРЕЗ 2009 Г. (ДВ, бр. 103 от 2008 г.)

Обн. ДВ. бр.17 от 06 март 2009 г.

На основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда и чл. 55, ал. 2 от Закона за държавния служител

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:
 
1. Създава се нова т. 3:
 
"3. Обявява 4 май (понеделник) и 5 май (вторник) за почивни дни, а 16 май (събота) и 30 май (събота) за работни дни."
 
2. Досегашната т. 3 става т. 4.

Източник: dv.parliament.bg

 

 

РЕШЕНИЕ № 739 ОТ 21 НОЕМВРИ 2008 Г.

ЗА РАЗМЕСТВАНЕ НА ПОЧИВНИ ДНИ ПРЕЗ 2009 Г.

Обн. ДВ. бр.103 от 02 декември 2008 г.

 

На основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда и чл. 55, ал. 2 от Закона за държавния служител

 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:
 

1. Обявява 2 януари (петък) за почивен ден, а 10 януари (събота) за работен ден.
 
2. Обявява 2 март (понеделник) за почивен ден, а 14 март (събота) за работен ден.
 
3. Обявява 21 септември (понеделник) за почивен ден, а 26 септември (събота) за работен ден.
 
 
Източник: dv.parliament.bg 
 
 

До 30.06.2023 г. остават


НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 922482
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 803065
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 430388
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 380000
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 266786
 6. Е-услуги на НАП със свободен достъп 134252
 7. По направление на дейност "Български документи за самоличност" 118493
 8. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 111052
 9. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 108032
 10. По направление на дейност "Пожарна безопасност и защита на населението" 90477
 11. Указания за справките на НОИ 87806
 12. Списък на справките на НОИ 79943
 13. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 76593
 14. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 71875
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 70134
 16. Същност и видове лихва 65856
 17. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 64489
 18. Правото на наследствена пенсия в България 63616
 19. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 53508
 20. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 53457
 21. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 53086
 22. Специфични настройки за е-услугите на НАП 53085
 23. Проверка на ЕГН за коректност 53022
 24. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 51777
 25. Отпуск на бащата при раждане на дете 50055
 26. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 49242
 27. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 48928
 28. Авансово облагане на доходи по граждански договори 43522
 29. По направление на дейност "Пътна полиция" 42164
 30. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 41894
 31. Контакти с НОИ 41711
 32. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 41313
 33. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 37777
 34. Е-услуги на НАП с ПИК 37317
 35. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 36354