ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2015 г.

РЕШЕНИЕ № 814 ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията,

различни от източноправославното, през 2015 г.

Обн. ДВ. бр.103 от 13 декември 2014 г.


На основание чл. 173, ал. 5 от Кодекса на труда

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:

Определя следните дни от 2015 г. за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, за които се ползва платен или неплатен годишен отпуск при условията на чл. 173, ал. 4 от Кодекса на труда и чл. 57, ал. 5 от Закона за държавния служител:

1. За Католическата църква в България:
а) Вторият ден на Великден – 6 април;
б) Св. Апостоли Петър и Павел – 29 юни;
в) Всички Светии – 1 ноември;
г) Непорочното зачатие на Св. Богородица – 8 декември.

2. За мюсюлманското вероизповедание:
а) Рамазан байрам – 16, 17 и 18 юли;
б) Курбан байрам – 23, 24 и 25 септември.

3. За Религиозната общност на евреите в България:
а) Песах – 4 април;
б) Рош Ашана – 14 септември;
в) Йом Кипур – 23 септември;
г) Сукот – 28 септември.

4. За Арменска апостолическа православна църква:
а) Рождество Христово – 6 януари;
б) Свети Вартананц – 12 февруари;
в) Задушница на Възкресение Христово – 6 април;
г) Възнесение Господне – 14 май;
д) Задушница на Кръстовден – 14 септември.

5. За общество „Бяло братство“:
а) Ден на пролетното равноденствие – 22 март;
б) Рождението на Учителя Петър Дънов – 12 юли;
в) Съборни дни – 19, 20 и 21 август;
г) Денят на кончината на Учителя – 27 декември.

6. За църквите на адвентистите от седмия ден – четири съботни дни, ако според трудовия договор или акта за назначаването им са задължени да работят в тези дни.

7. За Бахайската общност:
а) „Ноу-Руз“ (Бахайска Нова година) – 21 март;
б) Празник „Резван“ – 21 април;
в) Обявяване мисията на Баб – 24 май;
г) Възнесението на Бахаулла – 29 май;
д) Мъченическата смърт на Баб – 10 юли;
е) Рождението на Бахаулла – 14 ноември.

8. За Общество за Кришна съзнание:
а) Гаура Пурнима – 5 март;
б) Рама Навами – 28 март;
в) Нарасимха Чатурдаши – 2 май;
г) Баларама Пурнима – 29 август;
д) Ратха Ятра – 18 септември;
е) Кришна Джанмаштами – 5 септември.

9. За Диамантен път на будизма – България:
Весак (денят на раждането, просветление и паранирвана на Буда Шакямуни) – 2 юни.
10. За Свидетели на Йехова в България:
а) Възпоминанието за смъртта на Исус Христос – 3 април;
б) Конгресни дни – 24, 25 и 26 юли.

11. За евангелските църкви:
Денят на Реформацията – 31 октомври.

12. За Будистка общност в България:
а) Денят на Буда (Весак) – 4 май;
б) Будистка Нова година – 19 февруари;
в) Денят Дхарма – 2 юли;
г) Денят Бодхи – 8 декември.

Източник: dv.parliament.bg

 

До 30.06.2023 г. остават


НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 922483
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 803065
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 430389
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 380001
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 266786
 6. Е-услуги на НАП със свободен достъп 134252
 7. По направление на дейност "Български документи за самоличност" 118493
 8. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 111052
 9. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 108032
 10. По направление на дейност "Пожарна безопасност и защита на населението" 90477
 11. Указания за справките на НОИ 87806
 12. Списък на справките на НОИ 79943
 13. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 76595
 14. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 71875
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 70134
 16. Същност и видове лихва 65858
 17. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 64489
 18. Правото на наследствена пенсия в България 63617
 19. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 53508
 20. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 53457
 21. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 53086
 22. Специфични настройки за е-услугите на НАП 53085
 23. Проверка на ЕГН за коректност 53022
 24. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 51777
 25. Отпуск на бащата при раждане на дете 50055
 26. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 49242
 27. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 48928
 28. Авансово облагане на доходи по граждански договори 43522
 29. По направление на дейност "Пътна полиция" 42165
 30. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 41894
 31. Контакти с НОИ 41711
 32. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 41313
 33. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 37778
 34. Е-услуги на НАП с ПИК 37318
 35. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 36354