ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Как да изберем специалист за работа

Подреждате 100-на тухли в определен ред в стая с отворен прозорец.
Изпращате 3-4 кандидати в стаята и заключвате вратата след тях. Оставяте ги сами в стаята за около шест часа. След като времето изтече се връщате и анализирате ситуацията.

Ако кандидатите се опитват да броят и записват тухлите, ги изпращате в Счетоводството.

Ако повтарят или потретват броенето, ги пращате във Вътрешен контрол.

Ако са разхвърляли всички тухли наоколо безраборно, ги назначавате в Инженерен отдел.

Ако подреждат тулите в някакъв странен ред, ги изпращате в отдел Планиране.

Ако се замерят с тухли, ги поставяте в отдел Операции.  

Ако са полегнали и спят, ги пращате в отдел Сигурност и охрана.

Ако чупят тухлите на парчета, ги насочвате към отдел Информационни технологии.

Ако си седят тихо и спокойно, ги поставяте в отдел Човешки ресурси.

Ако казват, че са се опитвали да измислят някаква комбинация на подреждане, но нищо не са направили ги назначавате в отдел Продажби.

Ако са изоставили дейността с тухлите за края на деня, ги насочвате към Маркетинг отдела.

Ако само зяпат през прозореца, ги пратете в отдела по Стратегическо планиране.

И накрая, ако просто стоят и си говорят без да са докоснали дори една тухла ги поздравете и ги направете Топ мениджъри.

„Избери професия, която обичаш и няма да ти се налага да работиш дори и ден в живота си!”Конфуций

 


НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 899429
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 794796
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 424977
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 372398
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 246868
 6. Е-услуги на НАП със свободен достъп 124821
 7. По направление на дейност "Български документи за самоличност" 116007
 8. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 106910
 9. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 105828
 10. По направление на дейност "Пожарна безопасност и защита на населението" 88226
 11. Указания за справките на НОИ 84450
 12. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 73527
 13. Списък на справките на НОИ 73506
 14. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 69443
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 67078
 16. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 61394
 17. Същност и видове лихва 60234
 18. Правото на наследствена пенсия в България 59886
 19. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 51176
 20. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 50874
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 50583
 22. Специфични настройки за е-услугите на НАП 50462
 23. Проверка на ЕГН за коректност 49987
 24. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 49575
 25. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 46997
 26. Отпуск на бащата при раждане на дете 46559
 27. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 45658
 28. Авансово облагане на доходи по граждански договори 41271
 29. По направление на дейност "Пътна полиция" 39947
 30. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 39001
 31. Контакти с НОИ 38706
 32. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 38272
 33. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 35531
 34. Е-услуги на НАП с ПИК 35061
 35. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 34200