ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Законите на Мърфи за счетоводството и финансите

Времето е пари, особено когато трябва да ви ги върнат.

Работата се разширява дотогава, докато запълни времето, предоставено за извършването и. Това което остава да се извърши, се разширява пропорционално на времето за завършването на проекта.

Разходите нарастват, за да погълнат приходите.

Протакането е смъртоносна форма на отказ.

Обикновените проблеми се решават веднага. Важните проблеми не се решават въобще.

Всяко решение ражда нови проблеми. Всеки отчет ражда нови въпроси.

Когато трябва да отпечаташ нещо спешно, тонерът на принтера свършва.

Ако има спешна декларация или уведомление за подаване, то счетоводителят научава за тях един ден преди крайния срок.

Компромисът е винаги по-скъп от съставящите го алтернативи.

Експерт е този, който казва, че работата ще отнеме много време и много пари.

За да получиш заем, първо трябва да докажеш, че не се нуждаеш от него.

Всеки си има план как да забогатее, но не всеки план е удачен.

Никой не смята, че печели прекалено много пари.

Чистото бюро е верен признак, че чекмеджетата му са натъпкани догоре.

Всеки служител започва кариерата си от нивото на компетентност.

Работата се извършва от онези служители, които все още не са достигнали нивото си на некомпетентност.

Предаността към ръководството се цени повече от ефективната работа.

Свръхкомпетентността е по-опасна от некомпетентността.

Всяко действие, за което няма никакво логично обяснение, следва да се смята за "фирмена политика".

Благосъстоянието и разкошът на един офис са обратно пропорционални на платежоспособността на фирмата.

 

 


НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 899434
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 794797
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 424978
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 372398
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 246878
 6. Е-услуги на НАП със свободен достъп 124823
 7. По направление на дейност "Български документи за самоличност" 116007
 8. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 106913
 9. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 105828
 10. По направление на дейност "Пожарна безопасност и защита на населението" 88226
 11. Указания за справките на НОИ 84451
 12. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 73527
 13. Списък на справките на НОИ 73507
 14. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 69443
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 67080
 16. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 61394
 17. Същност и видове лихва 60234
 18. Правото на наследствена пенсия в България 59886
 19. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 51177
 20. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 50874
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 50584
 22. Специфични настройки за е-услугите на НАП 50462
 23. Проверка на ЕГН за коректност 49987
 24. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 49575
 25. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 46997
 26. Отпуск на бащата при раждане на дете 46559
 27. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 45661
 28. Авансово облагане на доходи по граждански договори 41271
 29. По направление на дейност "Пътна полиция" 39947
 30. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 39001
 31. Контакти с НОИ 38708
 32. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 38278
 33. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 35531
 34. Е-услуги на НАП с ПИК 35061
 35. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 34200