ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Инвестиционните посредници подават на НАП по електронен път сделки за покупка на акции на публични дружества от офшорни фирми

На интернет страницата на Националната агенция за приходите - НАП е публикувано съобщение, че инвестиционните посредници са длъжни да уведомяват НАП за сделки, при които акции на публично дружество са придобити от дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, както и за техните действителни собственици. Нормативното основание за това е чл. 38б от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ).

Инвестиционните посредници са задължени да подават тази информация към НАП само по електронен път на имейл адрес Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

За уведомяване на НАП, инвестиционните посредници могат да ползват следните две форми:

 1. образец на бланка за Уведомление по чл. 38б от ЗПФИ;
 2. да подадат данни за сделката във вид на електронна таблица.

Образците могат да бъдат намерени в раздел "Формуляри - Данъци - Декларации, приложения, справки, образци и други" на подменю "Закон за пазарите на финансови интструменти".

Източник: Национална агенция за приходите - НАП

 

 

До 30.06.2023 г. остават


НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 905870
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 797217
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 426508
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 373828
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 252889
 6. Е-услуги на НАП със свободен достъп 127202
 7. По направление на дейност "Български документи за самоличност" 116410
 8. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 108049
 9. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 106176
 10. По направление на дейност "Пожарна безопасност и защита на населението" 88528
 11. Указания за справките на НОИ 85032
 12. Списък на справките на НОИ 75761
 13. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 74076
 14. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 69851
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 67751
 16. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 61929
 17. Същност и видове лихва 61191
 18. Правото на наследствена пенсия в България 60523
 19. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 51517
 20. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 51189
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 51152
 22. Специфични настройки за е-услугите на НАП 50864
 23. Проверка на ЕГН за коректност 50463
 24. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 49912
 25. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 47366
 26. Отпуск на бащата при раждане на дете 47325
 27. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 46388
 28. Авансово облагане на доходи по граждански договори 41613
 29. По направление на дейност "Пътна полиция" 40274
 30. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 39355
 31. Контакти с НОИ 39237
 32. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 39223
 33. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 35887
 34. Е-услуги на НАП с ПИК 35476
 35. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 34537