ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

В НАП работи Съвет за управление на риска от неспазване на данъчно-осигурителното законодателство

На интернет страницата на Националната агенция за приходите - НАП е публикувано съобщение, че от началото на март 2016 г. в  НАП е създаден Съвет за управление на риска от неспазване на данъчно-осигурителното законодателство.

Основната задача на този съвет е да определи стратегии и политики за управление на риска от неспазване на данъчно-осигурителното законодателство. Част от функциите му са свързани и с осъществяване на наблюдение, надзор и отчетност за изпълнение на програмите за спазване на законодателството и намаляване на нивата на риск. При изпълнение на функциите си Съветът ще бъде подпомаган от дирекция "Управление на риска" и от други дирекции в ЦУ на НАП, от чиято компетентност са определените мерки за третиране на рисковете.

Източник: Национална агенция за приходите - НАП

 

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 790663
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 715651
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 381714
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 345070
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 166187
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 98844
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 87082
 8. Е-услуги на НАП със свободен достъп 86726
 9. Справка за задължение по фиш 81065
 10. Указания за справките на НОИ 71258
 11. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 63058
 12. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 61283
 13. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 60169
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 49742
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 47695
 16. Правото на наследствена пенсия в България 44706
 17. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 44695
 18. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 43675
 19. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 43278
 20. Списък на справките на НОИ 42297
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 39689
 22. Същност и видове лихва 39655
 23. Специфични настройки за е-услугите на НАП 36723
 24. Проверка на ЕГН за коректност 36338
 25. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 36176
 26. Авансово облагане на доходи по граждански договори 34689
 27. Отпуск на бащата при раждане на дете 32019
 28. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 31961
 29. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 31325
 30. Програма на НАП за генериране на декларации обр. № 1, обр. №3, обр. № 6 28930
 31. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 28372
 32. Е-услуги на НАП с ПИК 27893
 33. Контакти с НОИ 27674
 34. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 26657
 35. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 25886