ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Същност и видове лихва

Е-мейл Печат ПДФ

Лихвата във финансите и икономиката е цената, която заемателят заплаща за ползуване на парични средства, предоставени му от заемодателя. С други думи това е сумата, която заемателят дължи срещу временното използване на чужди парични средства (чужд капитал).

По смисъла на §1, т. 7 от Допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), лихва е "доход от всякакъв вид вземания за дълг, независимо дали е гарантиран с ипотека или с клауза за участие в печалбата на длъжника, включително лихвите по депозити в банки и доходите (премиите) от бонове и облигации". Същото определение за лихвата е дадено и в §1, т. 7 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.

 

 

 

 

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 792555
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 717639
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 382392
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 345712
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 167608
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 99066
 7. Е-услуги на НАП със свободен достъп 88393
 8. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 87420
 9. Справка за задължение по фиш 81281
 10. Указания за справките на НОИ 71560
 11. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 63515
 12. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 61666
 13. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 60365
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 50068
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 48153
 16. Правото на наследствена пенсия в България 44970
 17. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 44870
 18. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 43879
 19. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 43478
 20. Списък на справките на НОИ 42721
 21. Същност и видове лихва 40136
 22. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 40013
 23. Специфични настройки за е-услугите на НАП 37235
 24. Проверка на ЕГН за коректност 36724
 25. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 36467
 26. Авансово облагане на доходи по граждански договори 34866
 27. Отпуск на бащата при раждане на дете 32302
 28. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 32196
 29. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 31554
 30. Програма на НАП за генериране на декларации обр. № 1, обр. №3, обр. № 6 30336
 31. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 28583
 32. Е-услуги на НАП с ПИК 28114
 33. Контакти с НОИ 27963
 34. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 26920
 35. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 26038