ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ

Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

За да бъдат ползвани услугите и справките на НОИ не е нужна регистрация в сайта www.finance-assets.info,

а трябва само да натиснете бутона, който ще ви препрати към интернет страницата на НОИ.

В случай, че не ви се отвори уеб сайта на НОИ, а се появи екран с предупредителни съобщения относно сигурността на достъпа, това не е грешка, а трябва да натиснете във вашия браузер бутон, за да продължите напред. Упътване относно Internet Explorer, Google Chrome и Mozilla Firefox вижте тук.

arrow right  Справка за изплатени парични обезщетения и помощи от ДОО чрез НОИ по ЕГН

Отворената интернет страницата на НОИ за тази справка изглежда така:

 

За да ползвате Справката за изплатени парични обезщетения и помощи от ДОО чрез НОИ, трябва да имате персонален идентификационен код, който се издава от НОИ лично на лицето.

За да получите от НОИ персонален идентификационен код трябва да посетите съответното РУСО, а за София СУСО и да подадете заявление. Образец на заявлението може да изтеглите от тук

За да направите справка изберете ЕГН или ЛНЧ - личен номер на чужденец, въведете своя персонален идентификационен код и натиснете бутона Справка.

Чрез тази справка по ЕГН и избрана година се показват следните данни:

- име, презиме и фамилия на лицето;

- наименование и ЕИК на осигурителя,

- причина за обезщетението, номер на болничния лист,

- период на обезщетението,

- месец и година на плащане,

- брой дни,

- среднодневен размер на обезщетението, изчислено и изплатено обезщетение.

Националният осигурителен институт обявява телефони за консултации по технически въпроси при използване на електронните услуги, предоставяни на осигурители и осигурени лица:

- справки за наличие или липса на информация в Регистъра на осигурените лица за натрупани осигурителни права;

- справки за отпускане и изплащане на краткосрочни и дългосрочни обезщетения;

- издаване на ПИК и ИКО;

- регистрация за получаване на информация за изплатени обезщетения чрез SMS или E-Mail;

- клиентски софтуер за обхващане на данни от придружителните писма и описите и тестване на файловете с описи на представяни документи за изплащане на парични обезщетения и помощи от ДОО;

- други.

телефони - 02 926 1026 и 02 926 1027

С оглед спазване изискванията на Закона за защита на личните данни справки на посочените телефони не се извършват.

Източник: НОИ

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 664624
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 456017
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 289883
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 268670
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 78237
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 75186
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 71571
 8. Указания за справките на НОИ 53795
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 52819
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 40645
 11. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 36773
 12. Справка за задължение по фиш 34049
 13. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 33733
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 32943
 15. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 31935
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 31146
 17. Проверка на ЕГН за коректност 26715
 18. Авансово облагане на доходи по граждански договори 25967
 19. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 24727
 20. Списък на справките на НОИ 24291
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 23718
 22. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 23269
 23. Правото на наследствена пенсия в България 22684
 24. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 22038
 25. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 19596
 26. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 19567
 27. Отпуск на бащата при раждане на дете 19558
 28. Е-услуги на НАП с ПИК 19251
 29. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 18956
 30. Същност и видове лихва 17898
 31. Специфични настройки за е-услугите на НАП 16326
 32. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 15918
 33. Контакти с НОИ 15659
 34. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 15181
 35. Служебни бележки по чл. 45 и чл. 35 от ЗДДФЛ, както и "Сметка за изплатени суми" за 2013 15071