ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Справки по ЕГН за здравно осигуряване

Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

Уведомяваме Ви, че поради преминаване информационното обслужване на здравноосигурителния статус изцяло към Националната агенция по приходите от 01.02.2010 г., НОИ преустановява достъпа до услугите за проверка на актуален здравноосигурителен статус на лицата по ЕГН, както директно чрез своя сайт, така и чрез специализиран софтуер на други разработчици, обслужващ здравните заведения. Справки за здравноосигурителния си статус може да направите на сайта на НАП, като натиснете този бутон:

Лични справки по ЕГН за здравноосигурителен статус на сайта на НАП 

Отворената интернет страница на НАП за тази справка изглежда така: 

Националният осигурителен институт обявява телефони за консултации по технически въпроси при използване на електронните услуги, предоставяни на осигурители и осигурени лица:

 - справки за наличие или липса на информация в Регистъра на осигурените лица за натрупани осигурителни права;

 - справки за отпускане и изплащане на краткосрочни и дългосрочни обезщетения;

 - издаване на ПИК и ИКО;

 - регистрация за получаване на информация за изплатени обезщетения чрез SMS или E-Mail;

 - клиентски софтуер за обхващане на данни от придружителните писма и описите и тестване на файловете с описи на представяни документи за изплащане на парични обезщетения и помощи от ДОО;

 - други.

телефони -  02 926 1026 и 02 926 1027

С оглед спазване изискванията на Закона за защита на личните данни справки на посочените телефони не се извършват.

 

За да бъдат ползвани услугите и справките на НОИ и НАП не е нужна регистрация в сайта www.finance-assets.info, а трябва само да натиснете съответната връзка, която ще ви препрати към интернет страницата на НОИ или НАП.
 

 

Източник: НОИ 

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 668159
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 465195
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 291947
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 274255
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 80416
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 76504
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 72287
 8. Указания за справките на НОИ 54391
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 53832
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 41205
 11. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 37055
 12. Справка за задължение по фиш 35575
 13. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 34029
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 33542
 15. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 32283
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 31613
 17. Проверка на ЕГН за коректност 27014
 18. Авансово облагане на доходи по граждански договори 26256
 19. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 25148
 20. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 24826
 21. Списък на справките на НОИ 24799
 22. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 24282
 23. Правото на наследствена пенсия в България 23529
 24. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 22963
 25. Отпуск на бащата при раждане на дете 20304
 26. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 20136
 27. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 19838
 28. Е-услуги на НАП с ПИК 19506
 29. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 19234
 30. Същност и видове лихва 18426
 31. Специфични настройки за е-услугите на НАП 16940
 32. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 16243
 33. Контакти с НОИ 16141
 34. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 15426
 35. Служебни бележки по чл. 45 и чл. 35 от ЗДДФЛ, както и "Сметка за изплатени суми" за 2013 15426