ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Справки по ЕГН за здравно осигуряване

Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

Уведомяваме Ви, че поради преминаване информационното обслужване на здравноосигурителния статус изцяло към Националната агенция по приходите от 01.02.2010 г., НОИ преустановява достъпа до услугите за проверка на актуален здравноосигурителен статус на лицата по ЕГН, както директно чрез своя сайт, така и чрез специализиран софтуер на други разработчици, обслужващ здравните заведения. Справки за здравноосигурителния си статус може да направите на сайта на НАП, като натиснете този бутон:

Лични справки по ЕГН за здравноосигурителен статус на сайта на НАП 

Отворената интернет страница на НАП за тази справка изглежда така: 

Националният осигурителен институт обявява телефони за консултации по технически въпроси при използване на електронните услуги, предоставяни на осигурители и осигурени лица:

 - справки за наличие или липса на информация в Регистъра на осигурените лица за натрупани осигурителни права;

 - справки за отпускане и изплащане на краткосрочни и дългосрочни обезщетения;

 - издаване на ПИК и ИКО;

 - регистрация за получаване на информация за изплатени обезщетения чрез SMS или E-Mail;

 - клиентски софтуер за обхващане на данни от придружителните писма и описите и тестване на файловете с описи на представяни документи за изплащане на парични обезщетения и помощи от ДОО;

 - други.

телефони -  02 926 1026 и 02 926 1027

С оглед спазване изискванията на Закона за защита на личните данни справки на посочените телефони не се извършват.

 

За да бъдат ползвани услугите и справките на НОИ и НАП не е нужна регистрация в сайта www.finance-assets.info, а трябва само да натиснете съответната връзка, която ще ви препрати към интернет страницата на НОИ или НАП.
 

 

Източник: НОИ 

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 659569
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 440839
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 286129
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 258920
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 73899
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 72878
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 70210
 8. Указания за справките на НОИ 52733
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 51028
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 39718
 11. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 36330
 12. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 33195
 13. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 31865
 14. Справка за задължение по фиш 31514
 15. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 31394
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 30375
 17. Проверка на ЕГН за коректност 26282
 18. Авансово облагане на доходи по граждански договори 25566
 19. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 24127
 20. Списък на справките на НОИ 23553
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 22742
 22. Правото на наследствена пенсия в България 21112
 23. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 20837
 24. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 20591
 25. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 19172
 26. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 18876
 27. Е-услуги на НАП с ПИК 18838
 28. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 18506
 29. Отпуск на бащата при раждане на дете 18269
 30. Същност и видове лихва 16849
 31. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 15431
 32. Специфични настройки за е-услугите на НАП 15246
 33. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 14769
 34. Контакти с НОИ 14701
 35. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 14667