ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Как да получа своя персонален идентификационен код (ПИК)?

Във всички офиси на Националната агенция за приходите (НАП) вече се издава персонален идентификационен код (ПИК) за достъп до електронни услуги без електронен подпис. Чрез този код клиентите на администрацията съвсем скоро ще могат да проверят:

 • какъв е осигурителния им доход - върху каква сума работодателите, внасят осигурителните им вноски;
 • информация за членство в пенсионен фонд и месеците за които има извършени преводи от НАП към съответното пенсионноосигурително дружество ;

 • декларираните пред НАП трудови договори за лицето от неговия работодател;
 • декларираните от юридически лица пред НАП трудови договори;

или

 • да подадат искане за издаване на документ; 

Гражданите и представителите на юридически лица могат да получат персонален идентификационен код след подаване на Заявлението може да се подаде във всеки офис на НАП, но получаването му става в офиса на агенцията по постоянен адрес за физическите лица и адрес на управление на юридическите лица.

 Заявление за ползване на електронни услуги, предоставяни от Националната агенция за приходите, чрез персонален идентификационен код 

Предвижда се в близките месеци достъпът до тези услуги да се разшири и той да става не само чрез интернет, но и чрез системата на кол центъра на НАП – 0700 18 700 . До края на годината се предвижда определени групи клиенти на НАП да могат да правят справки чрез ПИК и в личната си данъчно-осигурителна сметка.

 

Често задавани въпроси и отговори

 

Какво представлява персоналния идентификационен код (ПИК)?

Това е 12-цифров код, който дава достъп на клиентите на НАП до някои електронни услуги без да е необходимо закупуването на електронен подпис.

 

Кои електронни услуги ще бъдат достъпни с ПИК?

Съвсем скоро достъпни чрез ПИК ще бъдат следните услуги :

       

- за физически лица

 • Справка за осигурителен доход;
 • Справка за членство в пенсионен фонд и месеците, за които има извършени преводи от НАП към универсален и/ или професионален пенсионен фонд;
 • Справка за активен трудов договор
 • Подаване на искане за издаване на документи;

- за юридически лица:

 • Справка за актуални трудови договори
 • Подаване на искане за издаване на документи;

Предвижда се в бъдеще броят на услугите да бъде значително разширен, като ще бъде даден и достъп до данъчно-осигурителната сметка на всеки клиент.

 

От къде мога да получа своя персонален идентификационен код (ПИК)?

Получаването на ПИК става след подаване на заявление, лично или чрез упълномощено  с нотариално пълномощно лице. Заявлението може да се подадете във всеки офис на НАП, но получаването е само в компетентния офис.

 

В какъв срок ще получа своя ПИК?

В момента, ако подавате заявление в офиса на НАП по постоянния си адрес или адрес на управление за юридически лица. Ако сте подали заявление в друга структура на НАП, срокът в който можете да получите своя ПИК е 7-дневен.

 

Мога ли да подам заявлението за издаване на ПИК по пощата?

Да, но получаването на ПИК става лично в офиса на НАП по постоянен адрес.

 

Какво да направя, ако загубя своя ПИК?

Незабавно трябва да уведомите НАП, за да бъде прекратен достъпът до личните Ви данни чрез този код. Уведомяването става отново чрез подаване на заявление в компетентната структура на НАП, като в него се отбелязва графата „промяна на персоналния идентификационен код”.

 

Източник: Национална агенция за приходите - НАП

 


НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 920512
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 802086
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 429816
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 378925
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 265724
 6. Е-услуги на НАП със свободен достъп 133053
 7. По направление на дейност "Български документи за самоличност" 117946
 8. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 110485
 9. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 107561
 10. По направление на дейност "Пожарна безопасност и защита на населението" 90016
 11. Указания за справките на НОИ 87210
 12. Списък на справките на НОИ 79314
 13. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 76067
 14. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 71334
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 69611
 16. Същност и видове лихва 64266
 17. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 63822
 18. Правото на наследствена пенсия в България 62970
 19. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 53046
 20. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 52910
 21. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 52609
 22. Специфични настройки за е-услугите на НАП 52556
 23. Проверка на ЕГН за коректност 52435
 24. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 51325
 25. Отпуск на бащата при раждане на дете 49403
 26. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 48768
 27. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 48331
 28. Авансово облагане на доходи по граждански договори 43015
 29. По направление на дейност "Пътна полиция" 41686
 30. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 41175
 31. Контакти с НОИ 41083
 32. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 40772
 33. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 37265
 34. Е-услуги на НАП с ПИК 36885
 35. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 35836