ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО

За да бъдат ползвани услугите и справките на НОИ не е нужна регистрация в сайта www.finance-assets.info,

а трябва само да натиснете бутона, който ще ви препрати към интернет страницата на НОИ.

В случай, че не ви се отвори уеб сайта на НОИ, а се появи екран с предупредителни съобщения относно сигурността на достъпа, това не е грешка, а трябва да натиснете във вашия браузер бутон, за да продължите напред. Упътване относно Internet Explorer, Google Chrome и Mozilla Firefox вижте тук.

arrow right Справка за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО, статус на обработка и изплащане

Отворената интернет страница на НОИ за тази справка изглежда така:

За да ползвате тази справка на НОИ,  трябва да имате персонален идентификационен код, който се издава от НОИ лично на лицето.

За да получите от НОИ персонален идентификационен код трябва да посетите съответното РУСО, а за София СУСО и да подадете заявление. Образец на заявлението може да изтеглите от тук

За да направите справка изберете ЕГН или ЛНЧ - личен номер на чужденец, въведете своя персонален идентификационен код и натиснете бутона Справка.

Чрез тази справка по ЕГН и ПИК се показват следните данни:

- Име, презиме и фамилия на лицето, ЕГН на лицето;

- IBAN на актуална банкова сметка на лицето с дата на представяне в НОИ на декларацията за сметката;

- данни за Болничните листове: Пореден №; № на болничен лист; В отпуск от; Да се яви на работа на/ В отпуск до; Тип; ЕИК на осигурител;Вх. № в ТП на НОИ; Вид; статус на болничния - изплатен/за плащане; месец; година и изплатена сума в лв.; доход от който е определено обезщетението по месеци за периода на болничния лист. 

Националният осигурителен институт обявява телефони за консултации по технически въпроси при използване на електронните услуги, предоставяни на осигурители и осигурени лица:

- справки за наличие или липса на информация в Регистъра на осигурените лица за натрупани осигурителни права;

- справки за отпускане и изплащане на краткосрочни и дългосрочни обезщетения;

- издаване на ПИК и ИКО;

- регистрация за получаване на информация за изплатени обезщетения чрез SMS или E-Mail;

- клиентски софтуер за обхващане на данни от придружителните писма и описите и тестване на файловете с описи на представяни документи за изплащане на парични обезщетения и помощи от ДОО;

- други.

телефони - 02 926 1026 и 02 926 1027

С оглед спазване изискванията на Закона за защита на личните данни справки на посочените телефони не се извършват.

Източник: НОИ

 

ВХОД ЗА АБОНАТИ

РЕКЛАМИПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 559373
 2. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 209110
 3. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 126017
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 97002
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 41845
 6. Указания за справките на НОИ 34741
 7. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 23282
 8. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 23120
 9. Подаване на декларации за осигурените лица 21800
 10. Е-услуги на НАП със свободен достъп 21249
 11. Проверка на ЕГН за коректност 19281
 12. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 17972
 13. Авансово облагане на доходи по граждански договори 17091
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 16308
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 15917
 16. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 15549
 17. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 13416
 18. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 12865
 19. Е-услуги на НАП с ПИК 12251
 20. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 11551
 21. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 11246
 22. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 10125
 23. Списък на справките на НОИ 9931
 24. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 9192
 25. СМЕТКИ НА НАП ЗА 2011 8595
 26. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 7714
 27. Указание № 20-00-16/21.01.2012 г. относно изменения и допълнения в Наредба Н-8 7593
 28. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 7308
 29. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2012 7262
 30. Промени в кодовете за вид плащане за 2013 7231
 31. Правото на наследствена пенсия в България 6926
 32. Същност и видове лихва 6650
 33. Годишна корекция на ползван частичен данъчен кредит 6404
 34. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 6247
 35. Справка за задължение по фиш 6130