ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО

За да бъдат ползвани услугите и справките на НОИ не е нужна регистрация в сайта www.finance-assets.info,

а трябва само да натиснете бутона, който ще ви препрати към интернет страницата на НОИ.

В случай, че не ви се отвори уеб сайта на НОИ, а се появи екран с предупредителни съобщения относно сигурността на достъпа, това не е грешка, а трябва да натиснете във вашия браузер бутон, за да продължите напред. Упътване относно Internet Explorer, Google Chrome и Mozilla Firefox вижте тук.

arrow right Справка за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО, статус на обработка и изплащане

Отворената интернет страница на НОИ за тази справка изглежда така:

За да ползвате тази справка на НОИ,  трябва да имате персонален идентификационен код, който се издава от НОИ лично на лицето.

За да получите от НОИ персонален идентификационен код трябва да посетите съответното РУСО, а за София СУСО и да подадете заявление. Образец на заявлението може да изтеглите от тук

За да направите справка изберете ЕГН или ЛНЧ - личен номер на чужденец, въведете своя персонален идентификационен код и натиснете бутона Справка.

Чрез тази справка по ЕГН и ПИК се показват следните данни:

- Име, презиме и фамилия на лицето, ЕГН на лицето;

- IBAN на актуална банкова сметка на лицето с дата на представяне в НОИ на декларацията за сметката;

- данни за Болничните листове: Пореден №; № на болничен лист; В отпуск от; Да се яви на работа на/ В отпуск до; Тип; ЕИК на осигурител;Вх. № в ТП на НОИ; Вид; статус на болничния - изплатен/за плащане; месец; година и изплатена сума в лв.; доход от който е определено обезщетението по месеци за периода на болничния лист. 

Националният осигурителен институт обявява телефони за консултации по технически въпроси при използване на електронните услуги, предоставяни на осигурители и осигурени лица:

- справки за наличие или липса на информация в Регистъра на осигурените лица за натрупани осигурителни права;

- справки за отпускане и изплащане на краткосрочни и дългосрочни обезщетения;

- издаване на ПИК и ИКО;

- регистрация за получаване на информация за изплатени обезщетения чрез SMS или E-Mail;

- клиентски софтуер за обхващане на данни от придружителните писма и описите и тестване на файловете с описи на представяни документи за изплащане на парични обезщетения и помощи от ДОО;

- други.

телефони - 02 926 1026 и 02 926 1027

С оглед спазване изискванията на Закона за защита на личните данни справки на посочените телефони не се извършват.

Източник: НОИ

 

РЕКЛАМИПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 614831
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 287637
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 253786
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 182591
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 57184
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 50983
 7. Указания за справките на НОИ 45007
 8. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 43082
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 35748
 10. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 32601
 11. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 32144
 12. Подаване на декларации за осигурените лица 28649
 13. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 26069
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 24173
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 23891
 16. Проверка на ЕГН за коректност 23186
 17. Авансово облагане на доходи по граждански договори 21504
 18. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 19746
 19. Списък на справките на НОИ 17415
 20. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 17033
 21. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 16604
 22. Справка за задължение по фиш 16444
 23. Е-услуги на НАП с ПИК 15782
 24. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 15731
 25. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 14194
 26. Правото на наследствена пенсия в България 13600
 27. Същност и видове лихва 11597
 28. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 11573
 29. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 11550
 30. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 11382
 31. Отпуск на бащата при раждане на дете 10598
 32. СМЕТКИ НА НАП ЗА 2011 10547
 33. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 10512
 34. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 10495
 35. Указание № 20-00-16/21.01.2012 г. относно изменения и допълнения в Наредба Н-8 10168