ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО

За да бъдат ползвани услугите и справките на НОИ не е нужна регистрация в сайта www.finance-assets.info,

а трябва само да натиснете бутона, който ще ви препрати към интернет страницата на НОИ.

В случай, че не ви се отвори уеб сайта на НОИ, а се появи екран с предупредителни съобщения относно сигурността на достъпа, това не е грешка, а трябва да натиснете във вашия браузер бутон, за да продължите напред. Упътване относно Internet Explorer, Google Chrome и Mozilla Firefox вижте тук.

arrow right Справка за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО, статус на обработка и изплащане

Отворената интернет страница на НОИ за тази справка изглежда така:

За да ползвате тази справка на НОИ,  трябва да имате персонален идентификационен код, който се издава от НОИ лично на лицето.

За да получите от НОИ персонален идентификационен код трябва да посетите съответното РУСО, а за София СУСО и да подадете заявление. Образец на заявлението може да изтеглите от тук

За да направите справка изберете ЕГН или ЛНЧ - личен номер на чужденец, въведете своя персонален идентификационен код и натиснете бутона Справка.

Чрез тази справка по ЕГН и ПИК се показват следните данни:

- Име, презиме и фамилия на лицето, ЕГН на лицето;

- IBAN на актуална банкова сметка на лицето с дата на представяне в НОИ на декларацията за сметката;

- данни за Болничните листове: Пореден №; № на болничен лист; В отпуск от; Да се яви на работа на/ В отпуск до; Тип; ЕИК на осигурител;Вх. № в ТП на НОИ; Вид; статус на болничния - изплатен/за плащане; месец; година и изплатена сума в лв.; доход от който е определено обезщетението по месеци за периода на болничния лист. 

Националният осигурителен институт обявява телефони за консултации по технически въпроси при използване на електронните услуги, предоставяни на осигурители и осигурени лица:

- справки за наличие или липса на информация в Регистъра на осигурените лица за натрупани осигурителни права;

- справки за отпускане и изплащане на краткосрочни и дългосрочни обезщетения;

- издаване на ПИК и ИКО;

- регистрация за получаване на информация за изплатени обезщетения чрез SMS или E-Mail;

- клиентски софтуер за обхващане на данни от придружителните писма и описите и тестване на файловете с описи на представяни документи за изплащане на парични обезщетения и помощи от ДОО;

- други.

телефони - 02 926 1026 и 02 926 1027

С оглед спазване изискванията на Закона за защита на личните данни справки на посочените телефони не се извършват.

Източник: НОИ

 

РЕКЛАМИПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 633588
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 351981
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 266652
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 214938
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 63374
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 58920
 7. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 54645
 8. Указания за справките на НОИ 48087
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 42474
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 35116
 11. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 33895
 12. Подаване на декларации за осигурените лица 30441
 13. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 27638
 14. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 27448
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 26661
 16. Проверка на ЕГН за коректност 24484
 17. Авансово облагане на доходи по граждански договори 23083
 18. Справка за задължение по фиш 21834
 19. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 21562
 20. Списък на справките на НОИ 19814
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 19351
 22. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 17636
 23. Е-услуги на НАП с ПИК 17050
 24. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 16854
 25. Правото на наследствена пенсия в България 16420
 26. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 15913
 27. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 14288
 28. Отпуск на бащата при раждане на дете 13969
 29. Същност и видове лихва 13532
 30. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 13496
 31. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 12877
 32. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 12603
 33. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 12602
 34. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 11654
 35. СМЕТКИ НА НАП ЗА 2011 11288