ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО

За да бъдат ползвани услугите и справките на НОИ не е нужна регистрация в сайта www.finance-assets.info,

а трябва само да натиснете бутона, който ще ви препрати към интернет страницата на НОИ.

В случай, че не ви се отвори уеб сайта на НОИ, а се появи екран с предупредителни съобщения относно сигурността на достъпа, това не е грешка, а трябва да натиснете във вашия браузер бутон, за да продължите напред. Упътване относно Internet Explorer, Google Chrome и Mozilla Firefox вижте тук.

arrow right Справка за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО, статус на обработка и изплащане

Отворената интернет страница на НОИ за тази справка изглежда така:

За да ползвате тази справка на НОИ,  трябва да имате персонален идентификационен код, който се издава от НОИ лично на лицето.

За да получите от НОИ персонален идентификационен код трябва да посетите съответното РУСО, а за София СУСО и да подадете заявление. Образец на заявлението може да изтеглите от тук

За да направите справка изберете ЕГН или ЛНЧ - личен номер на чужденец, въведете своя персонален идентификационен код и натиснете бутона Справка.

Чрез тази справка по ЕГН и ПИК се показват следните данни:

- Име, презиме и фамилия на лицето, ЕГН на лицето;

- IBAN на актуална банкова сметка на лицето с дата на представяне в НОИ на декларацията за сметката;

- данни за Болничните листове: Пореден №; № на болничен лист; В отпуск от; Да се яви на работа на/ В отпуск до; Тип; ЕИК на осигурител;Вх. № в ТП на НОИ; Вид; статус на болничния - изплатен/за плащане; месец; година и изплатена сума в лв.; доход от който е определено обезщетението по месеци за периода на болничния лист. 

Националният осигурителен институт обявява телефони за консултации по технически въпроси при използване на електронните услуги, предоставяни на осигурители и осигурени лица:

- справки за наличие или липса на информация в Регистъра на осигурените лица за натрупани осигурителни права;

- справки за отпускане и изплащане на краткосрочни и дългосрочни обезщетения;

- издаване на ПИК и ИКО;

- регистрация за получаване на информация за изплатени обезщетения чрез SMS или E-Mail;

- клиентски софтуер за обхващане на данни от придружителните писма и описите и тестване на файловете с описи на представяни документи за изплащане на парични обезщетения и помощи от ДОО;

- други.

телефони - 02 926 1026 и 02 926 1027

С оглед спазване изискванията на Закона за защита на личните данни справки на посочените телефони не се извършват.

Източник: НОИ

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 676269
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 489664
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 296830
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 287917
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 86119
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 80101
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 73685
 8. Е-услуги на НАП със свободен достъп 56404
 9. Указания за справките на НОИ 55853
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 42528
 11. Справка за задължение по фиш 39728
 12. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 37579
 13. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 35183
 14. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 34743
 15. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 32996
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 32860
 17. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 29098
 18. Проверка на ЕГН за коректност 27701
 19. Авансово облагане на доходи по граждански договори 26976
 20. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 26077
 21. Правото на наследствена пенсия в България 26002
 22. Списък на справките на НОИ 25863
 23. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 25638
 24. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 25500
 25. Отпуск на бащата при раждане на дете 22045
 26. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 21062
 27. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 20379
 28. Е-услуги на НАП с ПИК 20056
 29. Същност и видове лихва 19888
 30. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 19738
 31. Специфични настройки за е-услугите на НАП 18220
 32. Контакти с НОИ 17009
 33. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 16965
 34. Служебни бележки по чл. 45 и чл. 35 от ЗДДФЛ, както и "Сметка за изплатени суми" за 2013 16119
 35. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 16022