ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО

За да бъдат ползвани услугите и справките на НОИ не е нужна регистрация в сайта www.finance-assets.info,

а трябва само да натиснете бутона, който ще ви препрати към интернет страницата на НОИ.

В случай, че не ви се отвори уеб сайта на НОИ, а се появи екран с предупредителни съобщения относно сигурността на достъпа, това не е грешка, а трябва да натиснете във вашия браузер бутон, за да продължите напред. Упътване относно Internet Explorer, Google Chrome и Mozilla Firefox вижте тук.

arrow right Справка за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО, статус на обработка и изплащане

Отворената интернет страница на НОИ за тази справка изглежда така:

За да ползвате тази справка на НОИ,  трябва да имате персонален идентификационен код, който се издава от НОИ лично на лицето.

За да получите от НОИ персонален идентификационен код трябва да посетите съответното РУСО, а за София СУСО и да подадете заявление. Образец на заявлението може да изтеглите от тук

За да направите справка изберете ЕГН или ЛНЧ - личен номер на чужденец, въведете своя персонален идентификационен код и натиснете бутона Справка.

Чрез тази справка по ЕГН и ПИК се показват следните данни:

- Име, презиме и фамилия на лицето, ЕГН на лицето;

- IBAN на актуална банкова сметка на лицето с дата на представяне в НОИ на декларацията за сметката;

- данни за Болничните листове: Пореден №; № на болничен лист; В отпуск от; Да се яви на работа на/ В отпуск до; Тип; ЕИК на осигурител;Вх. № в ТП на НОИ; Вид; статус на болничния - изплатен/за плащане; месец; година и изплатена сума в лв.; доход от който е определено обезщетението по месеци за периода на болничния лист. 

Националният осигурителен институт обявява телефони за консултации по технически въпроси при използване на електронните услуги, предоставяни на осигурители и осигурени лица:

- справки за наличие или липса на информация в Регистъра на осигурените лица за натрупани осигурителни права;

- справки за отпускане и изплащане на краткосрочни и дългосрочни обезщетения;

- издаване на ПИК и ИКО;

- регистрация за получаване на информация за изплатени обезщетения чрез SMS или E-Mail;

- клиентски софтуер за обхващане на данни от придружителните писма и описите и тестване на файловете с описи на представяни документи за изплащане на парични обезщетения и помощи от ДОО;

- други.

телефони - 02 926 1026 и 02 926 1027

С оглед спазване изискванията на Закона за защита на личните данни справки на посочените телефони не се извършват.

Източник: НОИ

 

РЕКЛАМИПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 609821
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 270232
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 250089
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 173460
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 55701
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 48548
 7. Указания за справките на НОИ 44092
 8. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 39933
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 33815
 10. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 31566
 11. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 31336
 12. Подаване на декларации за осигурените лица 28054
 13. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 25643
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 23253
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 23141
 16. Проверка на ЕГН за коректност 22854
 17. Авансово облагане на доходи по граждански договори 21042
 18. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 19240
 19. Списък на справките на НОИ 16740
 20. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 16382
 21. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 16324
 22. Е-услуги на НАП с ПИК 15462
 23. Справка за задължение по фиш 15222
 24. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 15161
 25. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 13759
 26. Правото на наследствена пенсия в България 13090
 27. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 11219
 28. Същност и видове лихва 11170
 29. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 10977
 30. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 10598
 31. СМЕТКИ НА НАП ЗА 2011 10351
 32. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 10152
 33. Указание № 20-00-16/21.01.2012 г. относно изменения и допълнения в Наредба Н-8 9924
 34. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 9886
 35. Промени в кодовете за вид плащане за 2013 9793