ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта
Данък върху добавената стойност - ДДС
Филтър     Покажи # 
# Заглавие на статията
1 Становища на НАП по ЗДДС
2 Промяна в ставката по ДДС в Словения
3 От 01.07.2013 г. сделките между български и хърватски фирми ще бъдат третирани като вътреобщностни
4 Обяснителни бележки на Европейската комисия относно промени в директивата за фактуриране
5 Допълнение към становище на НАП за данъчното третиране по ЗДДС на “задатък” и други предварителни плащания по доставки
6 Наръчник по данък върху добавената стойност за 2012
7 ДДС декларации и дневници ще се попълват по нов начин
8 Доставка на стока, която се монтира или инсталира
9 Състав на ВАС утвърди един непознат принцип на ДДС
10 Приложение на разпоредбата на чл. 50 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
11 Проблеми при облагането на юридическите лица с нестопанска цел по ЗКПО и ЗДДС
12 ДДС-декларациите само по електронен път
13 Мястото на изпълнение на доставките на строителни услуги
14 Установяване статута и местоположението на получател съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 г. за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност
15 Данъчно третиране по ЗДДС на дейност по полагане срещу възнаграждение в търговски или в адвокатски дружества на личен труд, различен от дейност по управление и контрол, от физически лица
16 Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на договор за изпълнение на спомагателни, консултантски и подизпълнителски дейности с държава членка на ЕС
17 Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки на услуги, извършени от данъчно задължено лице, установено на територията на страната, с получател чуждестранно данъчно задължено лице, което има търговско представителство
18 Право на приспадане на данъчен кредит за начислен данък добавена стойност по получени от дружество фактури за лизингови вноски, както и върху разходи, свързани с поддръжката и експлоатацията на автомобили
19 Извършване на доставка като туристически агент от чуждо име и за своя сметка, а не като туроператор
20 Документиране и облагане на проектанска услуга за фирма от държава членка
 
Страница 1 от 2


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 757047
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 703977
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 374664
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 336293
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 153599
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 95851
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 83064
 8. Справка за задължение по фиш 77088
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 74721
 10. Указания за справките на НОИ 66841
 11. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 56047
 12. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 55212
 13. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 54383
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 45475
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 42443
 16. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 42133
 17. Правото на наследствена пенсия в България 41278
 18. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 40633
 19. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 40559
 20. Списък на справките на НОИ 36002
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 34952
 22. Проверка на ЕГН за коректност 33285
 23. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 32759
 24. Авансово облагане на доходи по граждански договори 32246
 25. Специфични настройки за е-услугите на НАП 31174
 26. Същност и видове лихва 30923
 27. Отпуск на бащата при раждане на дете 28920
 28. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 28155
 29. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 27531
 30. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 25246
 31. Е-услуги на НАП с ПИК 25115
 32. Контакти с НОИ 23985
 33. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 23727
 34. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 23630
 35. Справка за валидност на документи за самоличност 22480