ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта
Данък върху добавената стойност - ДДС
Филтър     Покажи # 
# Заглавие на статията
1 Становища на НАП по ЗДДС
2 Промяна в ставката по ДДС в Словения
3 От 01.07.2013 г. сделките между български и хърватски фирми ще бъдат третирани като вътреобщностни
4 Обяснителни бележки на Европейската комисия относно промени в директивата за фактуриране
5 Допълнение към становище на НАП за данъчното третиране по ЗДДС на “задатък” и други предварителни плащания по доставки
6 Наръчник по данък върху добавената стойност за 2012
7 ДДС декларации и дневници ще се попълват по нов начин
8 Доставка на стока, която се монтира или инсталира
9 Състав на ВАС утвърди един непознат принцип на ДДС
10 Приложение на разпоредбата на чл. 50 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
11 Проблеми при облагането на юридическите лица с нестопанска цел по ЗКПО и ЗДДС
12 ДДС-декларациите само по електронен път
13 Мястото на изпълнение на доставките на строителни услуги
14 Установяване статута и местоположението на получател съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 г. за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност
15 Данъчно третиране по ЗДДС на дейност по полагане срещу възнаграждение в търговски или в адвокатски дружества на личен труд, различен от дейност по управление и контрол, от физически лица
16 Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на договор за изпълнение на спомагателни, консултантски и подизпълнителски дейности с държава членка на ЕС
17 Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки на услуги, извършени от данъчно задължено лице, установено на територията на страната, с получател чуждестранно данъчно задължено лице, което има търговско представителство
18 Право на приспадане на данъчен кредит за начислен данък добавена стойност по получени от дружество фактури за лизингови вноски, както и върху разходи, свързани с поддръжката и експлоатацията на автомобили
19 Извършване на доставка като туристически агент от чуждо име и за своя сметка, а не като туроператор
20 Документиране и облагане на проектанска услуга за фирма от държава членка
 
Страница 1 от 2


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 732267
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 655323
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 357124
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 328356
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 134488
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 93607
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 80578
 8. Справка за задължение по фиш 73838
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 69322
 10. Указания за справките на НОИ 64092
 11. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 51834
 12. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 50848
 13. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 48410
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 42648
 15. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 40958
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 39733
 17. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 39180
 18. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 38166
 19. Правото на наследствена пенсия в България 37542
 20. Списък на справките на НОИ 32804
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 32496
 22. Проверка на ЕГН за коректност 31772
 23. Авансово облагане на доходи по граждански договори 31173
 24. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 30919
 25. Същност и видове лихва 28556
 26. Отпуск на бащата при раждане на дете 27374
 27. Специфични настройки за е-услугите на НАП 26755
 28. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 26360
 29. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 24281
 30. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 23886
 31. Е-услуги на НАП с ПИК 23854
 32. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 22794
 33. Контакти с НОИ 22073
 34. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 21924
 35. Справка за валидност на документи за самоличност 21094