ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта
Съобщения на Националната агенция за приходите
Филтър     Покажи # 
# Заглавие на статията
1 НАП стартира работа на 10 януари 2022 г.
2 ЕГН в регистър БУЛСТАТ се преобразува в нов 9-цифрен код
3 В НАП работи Съвет за управление на риска от неспазване на данъчно-осигурителното законодателство
4 Инвестиционните посредници подават на НАП по електронен път сделки за покупка на акции на публични дружества от офшорни фирми
5 НАП с нова електронна услуга за общините
6 Статусът за здравно осигуряване се определя по нови правила от 01.01.2016 г.
7 Подаване на данни при промяна на собственост на акцизни стоки
8 Земеделските производители да подадат повторно данни в НАП за наличните съдове/съоръжения за съхранение и/или зареждане с течни горива за собствени нужди
 

До 30.06.2023 г. остават


НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 905861
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 797211
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 426503
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 373823
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 252873
 6. Е-услуги на НАП със свободен достъп 127196
 7. По направление на дейност "Български документи за самоличност" 116409
 8. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 108048
 9. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 106175
 10. По направление на дейност "Пожарна безопасност и защита на населението" 88527
 11. Указания за справките на НОИ 85032
 12. Списък на справките на НОИ 75756
 13. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 74075
 14. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 69851
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 67751
 16. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 61929
 17. Същност и видове лихва 61189
 18. Правото на наследствена пенсия в България 60523
 19. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 51517
 20. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 51189
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 51152
 22. Специфични настройки за е-услугите на НАП 50863
 23. Проверка на ЕГН за коректност 50463
 24. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 49910
 25. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 47366
 26. Отпуск на бащата при раждане на дете 47323
 27. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 46388
 28. Авансово облагане на доходи по граждански договори 41611
 29. По направление на дейност "Пътна полиция" 40274
 30. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 39355
 31. Контакти с НОИ 39237
 32. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 39220
 33. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 35886
 34. Е-услуги на НАП с ПИК 35475
 35. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 34536