ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта
ДАНЪЦИ И ОСИГУРЯВАНЕ
Данъчната система в България има следната структура: 

І. Републикански данъци: 

           ІІ. Местни данъци:

1. Косвени          2. Преки

       1. Данък върху недвижимите имоти

1.1. ДДС             2.1. Корпоративни

       2. Данък върху наследствата

1.2. Акцизи        2.2. На физ. лица

       3. Данък върху даренията
 

       4. Данък при възмездно придобиване на имущество

 

       5. Данък върху превозните средства

   
         6. Патентен данък

 

В България действат следните данъци:

1. Данък върху доходите на физическите лица 
2. Данък върху добавената стойност
3. Корпоративен данък върху годишната данъчна печалба
4. Данък върху приходите
5. Данък върху дейността от опериране на кораби
6. Окончателен данък за организаторите на хазартните игри
7. Данък при източника
8. Данък върху разходите
9. Местни данъци и такси

За ползване на пътна инфраструктура - републикански пътища или части от републикански пътища на Република България, определени от Министерския съвет, потребителите заплащат винетни такси за определен срок.ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 650155
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 410369
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 279215
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 241457
 5. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 68554
 6. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 68430
 7. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 67058
 8. Указания за справките на НОИ 50878
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 48193
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 37855
 11. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 35197
 12. Подаване на декларации за осигурените лица 32063
 13. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 30187
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 30095
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 29048
 16. Справка за задължение по фиш 27082
 17. Проверка на ЕГН за коректност 25519
 18. Авансово облагане на доходи по граждански договори 24598
 19. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 23123
 20. Списък на справките на НОИ 22165
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 21139
 22. Правото на наследствена пенсия в България 19129
 23. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 18493
 24. Е-услуги на НАП с ПИК 18075
 25. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 18013
 26. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 17753
 27. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 17606
 28. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 17572
 29. Отпуск на бащата при раждане на дете 16437
 30. Същност и видове лихва 15268
 31. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 14452
 32. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 14018
 33. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 13597
 34. Специфични настройки за е-услугите на НАП 13398
 35. Контакти с НОИ 13326