ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта
Данъци и осигуряване

Данъчната система в България има следната структура: 

І. Републикански данъци: 

           ІІ. Местни данъци:

1. Косвени          2. Преки

       1. Данък върху недвижимите имоти

1.1. ДДС             2.1. Корпоративни

       2. Данък върху наследствата

1.2. Акцизи        2.2. Алтернативни на

                                корпоративните

       3. Данък върху даренията
                             2.3. На физически лица

       4. Данък при възмездно придобиване на имущество

 

       5. Данък върху превозните средства

   
         6. Патентен данък

 

В България действат следните данъци:

1. Данък върху доходите на физическите лица 
2. Данък върху добавената стойност
3. Акцизи
4. Корпоративен данък върху годишната данъчна печалба
5. Алтернативни данъци на корпоративния данък:
5.1. Данък върху дейността от организиране на хазартни игри
5.2. Данък върху приходите от сделки по чл. 1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество на бюджетните предприятия
5.3. Данък върху дейността от опериране на кораби
6. Данък при източника
8. Данък върху разходите
9. Местни данъци и такси

За ползване на пътна инфраструктура - републикански пътища или части от републикански пътища на Република България, определени от Министерския съвет, потребителите заплащат винетни такси за определен срок.ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 680294
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 502176
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 299669
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 294738
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 89319
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 82021
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 74322
 8. Е-услуги на НАП със свободен достъп 57561
 9. Указания за справките на НОИ 56630
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 43140
 11. Справка за задължение по фиш 42462
 12. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 37831
 13. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 36020
 14. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 35088
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 33454
 16. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 33349
 17. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 31419
 18. Проверка на ЕГН за коректност 27992
 19. Авансово облагане на доходи по граждански договори 27428
 20. Правото на наследствена пенсия в България 27222
 21. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 27136
 22. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 26615
 23. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 26354
 24. Списък на справките на НОИ 26345
 25. Отпуск на бащата при раждане на дете 22730
 26. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 21585
 27. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 20638
 28. Същност и видове лихва 20595
 29. Е-услуги на НАП с ПИК 20343
 30. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 19967
 31. Специфични настройки за е-услугите на НАП 18800
 32. Контакти с НОИ 17442
 33. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 17301
 34. Служебни бележки по чл. 45 и чл. 35 от ЗДДФЛ, както и "Сметка за изплатени суми" за 2013 16471
 35. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 16322