ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта
Данъци и осигуряване

Данъчната система в България има следната структура: 

І. Републикански данъци: 

           ІІ. Местни данъци:

1. Косвени          2. Преки

       1. Данък върху недвижимите имоти

1.1. ДДС             2.1. Корпоративни

       2. Данък върху наследствата

1.2. Акцизи        2.2. Алтернативни на

                                корпоративните

       3. Данък върху даренията
                             2.3. На физически лица

       4. Данък при възмездно придобиване на имущество

 

       5. Данък върху превозните средства

   
         6. Патентен данък

 

В България действат следните данъци:

1. Данък върху доходите на физическите лица 
2. Данък върху добавената стойност
3. Акцизи
4. Корпоративен данък върху годишната данъчна печалба
5. Алтернативни данъци на корпоративния данък:
5.1. Данък върху дейността от организиране на хазартни игри
5.2. Данък върху приходите от сделки по чл. 1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество на бюджетните предприятия
5.3. Данък върху дейността от опериране на кораби
6. Данък при източника
8. Данък върху разходите
9. Местни данъци и такси

За ползване на пътна инфраструктура - републикански пътища или части от републикански пътища на Република България, определени от Министерския съвет, потребителите заплащат винетни такси за определен срок.ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 684709
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 516581
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 303426
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 303261
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 92475
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 84730
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 74814
 8. Е-услуги на НАП със свободен достъп 58638
 9. Указания за справките на НОИ 57521
 10. Справка за задължение по фиш 46666
 11. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 43746
 12. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 38061
 13. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 36589
 14. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 35414
 15. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 34383
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 34016
 17. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 34013
 18. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 29434
 19. Правото на наследствена пенсия в България 28346
 20. Проверка на ЕГН за коректност 28321
 21. Авансово облагане на доходи по граждански договори 27854
 22. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 26991
 23. Списък на справките на НОИ 26897
 24. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 26808
 25. Отпуск на бащата при раждане на дете 23326
 26. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 22045
 27. Същност и видове лихва 21250
 28. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 20884
 29. Е-услуги на НАП с ПИК 20634
 30. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 20149
 31. Специфични настройки за е-услугите на НАП 19406
 32. Контакти с НОИ 17837
 33. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 17652
 34. Служебни бележки по чл. 45 и чл. 35 от ЗДДФЛ, както и "Сметка за изплатени суми" за 2013 16883
 35. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 16673