ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта
Данъци и осигуряване

Данъчната система в България има следната структура: 

І. Републикански данъци: 

           ІІ. Местни данъци:

1. Косвени          2. Преки

       1. Данък върху недвижимите имоти

1.1. ДДС             2.1. Корпоративни

       2. Данък върху наследствата

1.2. Акцизи        2.2. Алтернативни на

                                корпоративните

       3. Данък върху даренията
                             2.3. На физически лица

       4. Данък при възмездно придобиване на имущество

 

       5. Данък върху превозните средства

   
         6. Патентен данък

 

В България действат следните данъци:

1. Данък върху доходите на физическите лица 
2. Данък върху добавената стойност
3. Акцизи
4. Корпоративен данък върху годишната данъчна печалба
5. Алтернативни данъци на корпоративния данък:
5.1. Данък върху дейността от организиране на хазартни игри
5.2. Данък върху приходите от сделки по чл. 1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество на бюджетните предприятия
5.3. Данък върху дейността от опериране на кораби
6. Данък при източника
8. Данък върху разходите
9. Местни данъци и такси

За ползване на пътна инфраструктура - републикански пътища или части от републикански пътища на Република България, определени от Министерския съвет, потребителите заплащат винетни такси за определен срок.ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 673885
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 482878
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 295304
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 283307
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 84369
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 79095
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 73261
 8. Е-услуги на НАП със свободен достъп 55711
 9. Указания за справките на НОИ 55398
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 42129
 11. Справка за задължение по фиш 38552
 12. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 37422
 13. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 34721
 14. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 34550
 15. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 32779
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 32451
 17. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 27853
 18. Проверка на ЕГН за коректност 27507
 19. Авансово облагане на доходи по граждански договори 26740
 20. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 25832
 21. Списък на справките на НОИ 25509
 22. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 25280
 23. Правото на наследствена пенсия в България 25269
 24. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 24825
 25. Отпуск на бащата при раждане на дете 21592
 26. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 20811
 27. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 20217
 28. Е-услуги на НАП с ПИК 19915
 29. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 19590
 30. Същност и видове лихва 19444
 31. Специфични настройки за е-услугите на НАП 17865
 32. Контакти с НОИ 16761
 33. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 16746
 34. Служебни бележки по чл. 45 и чл. 35 от ЗДДФЛ, както и "Сметка за изплатени суми" за 2013 15963
 35. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 15844