ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта
ДАНЪЦИ И ОСИГУРЯВАНЕ
Данъчната система в България има следната структура: 

І. Републикански данъци: 

           ІІ. Местни данъци:

1. Косвени          2. Преки

       1. Данък върху недвижимите имоти

1.1. ДДС             2.1. Корпоративни

       2. Данък върху наследствата

1.2. Акцизи        2.2. На физ. лица

       3. Данък върху даренията
 

       4. Данък при възмездно придобиване на имущество

 

       5. Данък върху превозните средства

   
         6. Патентен данък

 

В България действат следните данъци:

1. Данък върху доходите на физическите лица 
2. Данък върху добавената стойност
3. Корпоративен данък върху годишната данъчна печалба
4. Данък върху приходите
5. Данък върху дейността от опериране на кораби
6. Окончателен данък за организаторите на хазартните игри
7. Данък при източника
8. Данък върху разходите
9. Местни данъци и такси

За ползване на пътна инфраструктура - републикански пътища или части от републикански пътища на Република България, определени от Министерския съвет, потребителите заплащат винетни такси за определен срок.

РЕКЛАМИ


До 31.03.2014 г. остават


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 582205
 2. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 230509
 3. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 179676
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 130748
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 48086
 6. Указания за справките на НОИ 38565
 7. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 31051
 8. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 26679
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 24785
 10. Подаване на декларации за осигурените лица 24408
 11. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 21801
 12. Проверка на ЕГН за коректност 20756
 13. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 20284
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 19687
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 19186
 16. Авансово облагане на доходи по граждански договори 18813
 17. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 18006
 18. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 15576
 19. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 14878
 20. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 13776
 21. Е-услуги на НАП с ПИК 13625
 22. Списък на справките на НОИ 12657
 23. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 12224
 24. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 11223
 25. Справка за задължение по фиш 10342
 26. Правото на наследствена пенсия в България 9918
 27. СМЕТКИ НА НАП ЗА 2011 9480
 28. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 9385
 29. Същност и видове лихва 8784
 30. Указание № 20-00-16/21.01.2012 г. относно изменения и допълнения в Наредба Н-8 8748
 31. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 8712
 32. Промени в кодовете за вид плащане за 2013 8523
 33. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2012 8259
 34. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 7716
 35. Годишна корекция на ползван частичен данъчен кредит 7454