ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта
Данъци и осигуряване

Данъчната система в България има следната структура: 

І. Републикански данъци: 

           ІІ. Местни данъци:

1. Косвени          2. Преки

       1. Данък върху недвижимите имоти

1.1. ДДС             2.1. Корпоративни

       2. Данък върху наследствата

1.2. Акцизи        2.2. Алтернативни на

                                корпоративните

       3. Данък върху даренията
                             2.3. На физически лица

       4. Данък при възмездно придобиване на имущество

 

       5. Данък върху превозните средства

   
         6. Патентен данък

 

В България действат следните данъци:

1. Данък върху доходите на физическите лица 
2. Данък върху добавената стойност
3. Акцизи
4. Корпоративен данък върху годишната данъчна печалба
5. Алтернативни данъци на корпоративния данък:
5.1. Данък върху дейността от организиране на хазартни игри
5.2. Данък върху приходите от сделки по чл. 1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество на бюджетните предприятия
5.3. Данък върху дейността от опериране на кораби
6. Данък при източника
8. Данък върху разходите
9. Местни данъци и такси

За ползване на пътна инфраструктура - републикански пътища или части от републикански пътища на Република България, определени от Министерския съвет, потребителите заплащат винетни такси за определен срок.ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 715595
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 607804
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 340745
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 320606
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 117419
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 91631
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 78686
 8. Справка за задължение по фиш 71002
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 65671
 10. Указания за справките на НОИ 62031
 11. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 50068
 12. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 48037
 13. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 42039
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 40510
 15. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 39843
 16. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 37842
 17. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 37675
 18. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 36240
 19. Правото на наследствена пенсия в България 34460
 20. Списък на справките на НОИ 30668
 21. Проверка на ЕГН за коректност 30449
 22. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 30165
 23. Авансово облагане на доходи по граждански договори 30128
 24. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 29428
 25. Отпуск на бащата при раждане на дете 26120
 26. Същност и видове лихва 25338
 27. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 24890
 28. Специфични настройки за е-услугите на НАП 23478
 29. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 22702
 30. Е-услуги на НАП с ПИК 22564
 31. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 21799
 32. Контакти с НОИ 20727
 33. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 20413
 34. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 20226
 35. Справка за валидност на документи за самоличност 19952