ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта
Данъци и осигуряване

Данъчната система в България има следната структура: 

І. Републикански данъци: 

           ІІ. Местни данъци:

1. Косвени          2. Преки

       1. Данък върху недвижимите имоти

1.1. ДДС             2.1. Корпоративни

       2. Данък върху наследствата

1.2. Акцизи        2.2. Алтернативни на

                                корпоративните

       3. Данък върху даренията
                             2.3. На физически лица

       4. Данък при възмездно придобиване на имущество

 

       5. Данък върху превозните средства

   
         6. Патентен данък

 

В България действат следните данъци:

1. Данък върху доходите на физическите лица 
2. Данък върху добавената стойност
3. Акцизи
4. Корпоративен данък върху годишната данъчна печалба
5. Алтернативни данъци на корпоративния данък:
5.1. Данък върху дейността от организиране на хазартни игри
5.2. Данък върху приходите от сделки по чл. 1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество на бюджетните предприятия
5.3. Данък върху дейността от опериране на кораби
6. Данък при източника
8. Данък върху разходите
9. Местни данъци и такси

За ползване на пътна инфраструктура - републикански пътища или части от републикански пътища на Република България, определени от Министерския съвет, потребителите заплащат винетни такси за определен срок.ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 661994
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 447742
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 287956
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 263265
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 75837
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 73993
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 70852
 8. Указания за справките на НОИ 53257
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 51843
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 40187
 11. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 36553
 12. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 33455
 13. Справка за задължение по фиш 32692
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 32392
 15. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 31628
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 30746
 17. Проверка на ЕГН за коректност 26462
 18. Авансово облагане на доходи по граждански договори 25763
 19. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 24379
 20. Списък на справките на НОИ 23914
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 23242
 22. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 21978
 23. Правото на наследствена пенсия в България 21920
 24. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 21292
 25. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 19357
 26. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 19203
 27. Е-услуги на НАП с ПИК 19043
 28. Отпуск на бащата при раждане на дете 18841
 29. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 18722
 30. Същност и видове лихва 17364
 31. Специфични настройки за е-услугите на НАП 15797
 32. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 15660
 33. Контакти с НОИ 15203
 34. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 14973
 35. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 14829