ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта
ДАНЪЦИ И ОСИГУРЯВАНЕ
Данъчната система в България има следната структура: 

І. Републикански данъци: 

           ІІ. Местни данъци:

1. Косвени          2. Преки

       1. Данък върху недвижимите имоти

1.1. ДДС             2.1. Корпоративни

       2. Данък върху наследствата

1.2. Акцизи        2.2. На физ. лица

       3. Данък върху даренията
 

       4. Данък при възмездно придобиване на имущество

 

       5. Данък върху превозните средства

   
         6. Патентен данък

 

В България действат следните данъци:

1. Данък върху доходите на физическите лица 
2. Данък върху добавената стойност
3. Корпоративен данък върху годишната данъчна печалба
4. Данък върху приходите
5. Данък върху дейността от опериране на кораби
6. Окончателен данък за организаторите на хазартните игри
7. Данък при източника
8. Данък върху разходите
9. Местни данъци и такси

За ползване на пътна инфраструктура - републикански пътища или части от републикански пътища на Република България, определени от Министерския съвет, потребителите заплащат винетни такси за определен срок.

РЕКЛАМИ


До 31.03.2015 г. остават


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 639368
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 374283
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 271420
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 225374
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 65670
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 61731
 7. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 59137
 8. Указания за справките на НОИ 49186
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 44789
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 36072
 11. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 34336
 12. Подаване на декларации за осигурените лица 31054
 13. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 28706
 14. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 27890
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 27608
 16. Проверка на ЕГН за коректност 24847
 17. Справка за задължение по фиш 23886
 18. Авансово облагане на доходи по граждански договори 23773
 19. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 22081
 20. Списък на справките на НОИ 20667
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 20085
 22. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 17948
 23. Правото на наследствена пенсия в България 17574
 24. Е-услуги на НАП с ПИК 17460
 25. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 17144
 26. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 16500
 27. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 15531
 28. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 15253
 29. Отпуск на бащата при раждане на дете 14941
 30. Същност и видове лихва 14140
 31. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 13301
 32. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 13269
 33. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 12965
 34. Контакти с НОИ 12035
 35. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 11970