ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта
ДАНЪЦИ И ОСИГУРЯВАНЕ
Данъчната система в България има следната структура: 

І. Републикански данъци: 

           ІІ. Местни данъци:

1. Косвени          2. Преки

       1. Данък върху недвижимите имоти

1.1. ДДС             2.1. Корпоративни

       2. Данък върху наследствата

1.2. Акцизи        2.2. На физ. лица

       3. Данък върху даренията
 

       4. Данък при възмездно придобиване на имущество

 

       5. Данък върху превозните средства

   
         6. Патентен данък

 

В България действат следните данъци:

1. Данък върху доходите на физическите лица 
2. Данък върху добавената стойност
3. Корпоративен данък върху годишната данъчна печалба
4. Данък върху приходите
5. Данък върху дейността от опериране на кораби
6. Окончателен данък за организаторите на хазартните игри
7. Данък при източника
8. Данък върху разходите
9. Местни данъци и такси

За ползване на пътна инфраструктура - републикански пътища или части от републикански пътища на Република България, определени от Министерския съвет, потребителите заплащат винетни такси за определен срок.

РЕКЛАМИ


До 31.03.2015 г. остават


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 607830
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 261600
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 248898
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 169735
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 55027
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 47397
 7. Указания за справките на НОИ 43714
 8. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 38536
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 32960
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 30931
 11. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 30860
 12. Подаване на декларации за осигурените лица 27802
 13. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 25424
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 22961
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 22843
 16. Проверка на ЕГН за коректност 22654
 17. Авансово облагане на доходи по граждански договори 20832
 18. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 18912
 19. Списък на справките на НОИ 16378
 20. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 16214
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 16134
 22. Е-услуги на НАП с ПИК 15300
 23. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 14769
 24. Справка за задължение по фиш 14752
 25. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 13610
 26. Правото на наследствена пенсия в България 12826
 27. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 11086
 28. Същност и видове лихва 10955
 29. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 10707
 30. СМЕТКИ НА НАП ЗА 2011 10274
 31. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 10266
 32. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 9967
 33. Указание № 20-00-16/21.01.2012 г. относно изменения и допълнения в Наредба Н-8 9832
 34. Промени в кодовете за вид плащане за 2013 9688
 35. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 9644