ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта
ДАНЪЦИ И ОСИГУРЯВАНЕ
Данъчната система в България има следната структура: 

І. Републикански данъци: 

           ІІ. Местни данъци:

1. Косвени          2. Преки

       1. Данък върху недвижимите имоти

1.1. ДДС             2.1. Корпоративни

       2. Данък върху наследствата

1.2. Акцизи        2.2. На физ. лица

       3. Данък върху даренията
 

       4. Данък при възмездно придобиване на имущество

 

       5. Данък върху превозните средства

   
         6. Патентен данък

 

В България действат следните данъци:

1. Данък върху доходите на физическите лица 
2. Данък върху добавената стойност
3. Корпоративен данък върху годишната данъчна печалба
4. Данък върху приходите
5. Данък върху дейността от опериране на кораби
6. Окончателен данък за организаторите на хазартните игри
7. Данък при източника
8. Данък върху разходите
9. Местни данъци и такси

За ползване на пътна инфраструктура - републикански пътища или части от републикански пътища на Република България, определени от Министерския съвет, потребителите заплащат винетни такси за определен срок.

РЕКЛАМИ


До 31.03.2015 г. остават


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 624474
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 319556
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 259617
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 198493
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 59897
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 55082
 7. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 48512
 8. Указания за справките на НОИ 46509
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 39095
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 33574
 11. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 33206
 12. Подаване на декларации за осигурените лица 29478
 13. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 26740
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 25751
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 25214
 16. Проверка на ЕГН за коректност 23722
 17. Авансово облагане на доходи по граждански договори 22068
 18. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 20603
 19. Справка за задължение по фиш 18637
 20. Списък на справките на НОИ 18566
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 18078
 22. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 17072
 23. Е-услуги на НАП с ПИК 16351
 24. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 16334
 25. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 15001
 26. Правото на наследствена пенсия в България 14750
 27. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 12638
 28. Същност и видове лихва 12469
 29. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 12211
 30. Отпуск на бащата при раждане на дете 12151
 31. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 12025
 32. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 11534
 33. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 11053
 34. СМЕТКИ НА НАП ЗА 2011 10879
 35. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 10662