ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта
ДАНЪЦИ И ОСИГУРЯВАНЕ
Данъчната система в България има следната структура: 

І. Републикански данъци: 

           ІІ. Местни данъци:

1. Косвени          2. Преки

       1. Данък върху недвижимите имоти

1.1. ДДС             2.1. Корпоративни

       2. Данък върху наследствата

1.2. Акцизи        2.2. На физ. лица

       3. Данък върху даренията
 

       4. Данък при възмездно придобиване на имущество

 

       5. Данък върху превозните средства

   
         6. Патентен данък

 

В България действат следните данъци:

1. Данък върху доходите на физическите лица 
2. Данък върху добавената стойност
3. Корпоративен данък върху годишната данъчна печалба
4. Данък върху приходите
5. Данък върху дейността от опериране на кораби
6. Окончателен данък за организаторите на хазартните игри
7. Данък при източника
8. Данък върху разходите
9. Местни данъци и такси

За ползване на пътна инфраструктура - републикански пътища или части от републикански пътища на Република България, определени от Министерския съвет, потребителите заплащат винетни такси за определен срок.

РЕКЛАМИ


До 31.03.2015 г. остават


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 597687
 2. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 241903
 3. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 229996
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 153386
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 52594
 6. Указания за справките на НОИ 41702
 7. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 40275
 8. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 31952
 9. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 29239
 10. Е-услуги на НАП със свободен достъп 28823
 11. Подаване на декларации за осигурените лица 26349
 12. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 25469
 13. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 24352
 14. Проверка на ЕГН за коректност 21922
 15. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 21799
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 21392
 17. Авансово облагане на доходи по граждански договори 19976
 18. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 17656
 19. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 15743
 20. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 15270
 21. Списък на справките на НОИ 14879
 22. Е-услуги на НАП с ПИК 14563
 23. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 13676
 24. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 12881
 25. Справка за задължение по фиш 12841
 26. Правото на наследствена пенсия в България 11822
 27. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 10432
 28. Същност и видове лихва 10193
 29. СМЕТКИ НА НАП ЗА 2011 9985
 30. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 9729
 31. Указание № 20-00-16/21.01.2012 г. относно изменения и допълнения в Наредба Н-8 9477
 32. Промени в кодовете за вид плащане за 2013 9300
 33. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 8967
 34. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2012 8797
 35. Годишна корекция на ползван частичен данъчен кредит 8626