ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта
ДАНЪЦИ И ОСИГУРЯВАНЕ
Данъчната система в България има следната структура: 

І. Републикански данъци: 

           ІІ. Местни данъци:

1. Косвени          2. Преки

       1. Данък върху недвижимите имоти

1.1. ДДС             2.1. Корпоративни

       2. Данък върху наследствата

1.2. Акцизи        2.2. На физ. лица

       3. Данък върху даренията
 

       4. Данък при възмездно придобиване на имущество

 

       5. Данък върху превозните средства

   
         6. Патентен данък

 

В България действат следните данъци:

1. Данък върху доходите на физическите лица 
2. Данък върху добавената стойност
3. Корпоративен данък върху годишната данъчна печалба
4. Данък върху приходите
5. Данък върху дейността от опериране на кораби
6. Окончателен данък за организаторите на хазартните игри
7. Данък при източника
8. Данък върху разходите
9. Местни данъци и такси

За ползване на пътна инфраструктура - републикански пътища или части от републикански пътища на Република България, определени от Министерския съвет, потребителите заплащат винетни такси за определен срок.

РЕКЛАМИ


До 31.03.2015 г. остават


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 583226
 2. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 231351
 3. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 182256
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 132680
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 48311
 6. Указания за справките на НОИ 38863
 7. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 31335
 8. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 26873
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 25002
 10. Подаване на декларации за осигурените лица 24491
 11. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 22110
 12. Проверка на ЕГН за коректност 20825
 13. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 20373
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 19824
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 19372
 16. Авансово облагане на доходи по граждански договори 18857
 17. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 18104
 18. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 15682
 19. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 14925
 20. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 13857
 21. Е-услуги на НАП с ПИК 13663
 22. Списък на справките на НОИ 12826
 23. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 12264
 24. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 11296
 25. Справка за задължение по фиш 10524
 26. Правото на наследствена пенсия в България 10017
 27. СМЕТКИ НА НАП ЗА 2011 9507
 28. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 9467
 29. Същност и видове лихва 8878
 30. Указание № 20-00-16/21.01.2012 г. относно изменения и допълнения в Наредба Н-8 8785
 31. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 8753
 32. Промени в кодовете за вид плащане за 2013 8562
 33. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2012 8288
 34. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 7763
 35. Годишна корекция на ползван частичен данъчен кредит 7489