ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта
ДАНЪЦИ И ОСИГУРЯВАНЕ
Данъчната система в България има следната структура: 

І. Републикански данъци: 

           ІІ. Местни данъци:

1. Косвени          2. Преки

       1. Данък върху недвижимите имоти

1.1. ДДС             2.1. Корпоративни

       2. Данък върху наследствата

1.2. Акцизи        2.2. На физ. лица

       3. Данък върху даренията
 

       4. Данък при възмездно придобиване на имущество

 

       5. Данък върху превозните средства

   
         6. Патентен данък

 

В България действат следните данъци:

1. Данък върху доходите на физическите лица 
2. Данък върху добавената стойност
3. Корпоративен данък върху годишната данъчна печалба
4. Данък върху приходите
5. Данък върху дейността от опериране на кораби
6. Окончателен данък за организаторите на хазартните игри
7. Данък при източника
8. Данък върху разходите
9. Местни данъци и такси

За ползване на пътна инфраструктура - републикански пътища или части от републикански пътища на Република България, определени от Министерския съвет, потребителите заплащат винетни такси за определен срок.

РЕКЛАМИ


До 31.03.2014 г. остават


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 574439
 2. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 224471
 3. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 159654
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 119585
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 45784
 6. Указания за справките на НОИ 37152
 7. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 28067
 8. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 25416
 9. Подаване на декларации за осигурените лица 23452
 10. Е-услуги на НАП със свободен достъп 23224
 11. Проверка на ЕГН за коректност 20155
 12. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 19480
 13. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 19434
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 18315
 15. Авансово облагане на доходи по граждански договори 18241
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 17834
 17. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 17055
 18. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 14482
 19. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 14278
 20. Е-услуги на НАП с ПИК 13081
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 12884
 22. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 11762
 23. Списък на справките на НОИ 11723
 24. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 10474
 25. СМЕТКИ НА НАП ЗА 2011 9102
 26. Правото на наследствена пенсия в България 8922
 27. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 8795
 28. Справка за задължение по фиш 8746
 29. Указание № 20-00-16/21.01.2012 г. относно изменения и допълнения в Наредба Н-8 8294
 30. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 8265
 31. Промени в кодовете за вид плащане за 2013 8048
 32. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2012 7861
 33. Същност и видове лихва 7802
 34. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 7161
 35. Годишна корекция на ползван частичен данъчен кредит 7090