ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта
ДАНЪЦИ И ОСИГУРЯВАНЕ
Данъчната система в България има следната структура: 

І. Републикански данъци: 

           ІІ. Местни данъци:

1. Косвени          2. Преки

       1. Данък върху недвижимите имоти

1.1. ДДС             2.1. Корпоративни

       2. Данък върху наследствата

1.2. Акцизи        2.2. На физ. лица

       3. Данък върху даренията
 

       4. Данък при възмездно придобиване на имущество

 

       5. Данък върху превозните средства

   
         6. Патентен данък

 

В България действат следните данъци:

1. Данък върху доходите на физическите лица 
2. Данък върху добавената стойност
3. Корпоративен данък върху годишната данъчна печалба
4. Данък върху приходите
5. Данък върху дейността от опериране на кораби
6. Окончателен данък за организаторите на хазартните игри
7. Данък при източника
8. Данък върху разходите
9. Местни данъци и такси

За ползване на пътна инфраструктура - републикански пътища или части от републикански пътища на Република България, определени от Министерския съвет, потребителите заплащат винетни такси за определен срок.

РЕКЛАМИ


До 31.03.2015 г. остават


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 614564
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 286425
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 253657
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 182177
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 57130
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 50849
 7. Указания за справките на НОИ 44960
 8. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 42897
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 35660
 10. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 32566
 11. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 32101
 12. Подаване на декларации за осигурените лица 28613
 13. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 26048
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 24125
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 23846
 16. Проверка на ЕГН за коректност 23157
 17. Авансово облагане на доходи по граждански договори 21476
 18. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 19714
 19. Списък на справките на НОИ 17384
 20. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 16994
 21. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 16581
 22. Справка за задължение по фиш 16373
 23. Е-услуги на НАП с ПИК 15755
 24. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 15706
 25. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 14171
 26. Правото на наследствена пенсия в България 13564
 27. Същност и видове лихва 11565
 28. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 11555
 29. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 11531
 30. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 11327
 31. Отпуск на бащата при раждане на дете 10546
 32. СМЕТКИ НА НАП ЗА 2011 10534
 33. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 10489
 34. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 10459
 35. Указание № 20-00-16/21.01.2012 г. относно изменения и допълнения в Наредба Н-8 10151