ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта
ДАНЪЦИ И ОСИГУРЯВАНЕ
Данъчната система в България има следната структура: 

І. Републикански данъци: 

           ІІ. Местни данъци:

1. Косвени          2. Преки

       1. Данък върху недвижимите имоти

1.1. ДДС             2.1. Корпоративни

       2. Данък върху наследствата

1.2. Акцизи        2.2. На физ. лица

       3. Данък върху даренията
 

       4. Данък при възмездно придобиване на имущество

 

       5. Данък върху превозните средства

   
         6. Патентен данък

 

В България действат следните данъци:

1. Данък върху доходите на физическите лица 
2. Данък върху добавената стойност
3. Корпоративен данък върху годишната данъчна печалба
4. Данък върху приходите
5. Данък върху дейността от опериране на кораби
6. Окончателен данък за организаторите на хазартните игри
7. Данък при източника
8. Данък върху разходите
9. Местни данъци и такси

За ползване на пътна инфраструктура - републикански пътища или части от републикански пътища на Република България, определени от Министерския съвет, потребителите заплащат винетни такси за определен срок.

РЕКЛАМИ


До 31.03.2015 г. остават


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 603443
 2. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 245768
 3. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 245693
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 161613
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 53912
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 44847
 7. Указания за справките на НОИ 42801
 8. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 35468
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 31274
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 30204
 11. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 29226
 12. Подаване на декларации за осигурените лица 27281
 13. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 25009
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 22474
 15. Проверка на ЕГН за коректност 22368
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 22205
 17. Авансово облагане на доходи по граждански договори 20434
 18. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 18424
 19. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 16031
 20. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 15758
 21. Списък на справките на НОИ 15727
 22. Е-услуги на НАП с ПИК 15022
 23. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 14248
 24. Справка за задължение по фиш 13959
 25. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 13355
 26. Правото на наследствена пенсия в България 12393
 27. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 10777
 28. Същност и видове лихва 10650
 29. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 10254
 30. СМЕТКИ НА НАП ЗА 2011 10143
 31. Указание № 20-00-16/21.01.2012 г. относно изменения и допълнения в Наредба Н-8 9694
 32. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 9619
 33. Промени в кодовете за вид плащане за 2013 9531
 34. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 9498
 35. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 9088