ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта
Данъци и осигуряване

Данъчната система в България има следната структура: 

І. Републикански данъци: 

           ІІ. Местни данъци:

1. Косвени          2. Преки

       1. Данък върху недвижимите имоти

1.1. ДДС             2.1. Корпоративни

       2. Данък върху наследствата

1.2. Акцизи        2.2. Алтернативни на

                                корпоративните

       3. Данък върху даренията
                             2.3. На физически лица

       4. Данък при възмездно придобиване на имущество

 

       5. Данък върху превозните средства

   
         6. Патентен данък

 

В България действат следните данъци:

1. Данък върху доходите на физическите лица 
2. Данък върху добавената стойност
3. Акцизи
4. Корпоративен данък върху годишната данъчна печалба
5. Алтернативни данъци на корпоративния данък:
5.1. Данък върху дейността от организиране на хазартни игри
5.2. Данък върху приходите от сделки по чл. 1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество на бюджетните предприятия
5.3. Данък върху дейността от опериране на кораби
6. Данък при източника
8. Данък върху разходите
9. Местни данъци и такси

За ползване на пътна инфраструктура - републикански пътища или части от републикански пътища на Република България, определени от Министерския съвет, потребителите заплащат винетни такси за определен срок.ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 665176
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 457732
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 290258
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 269861
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 78596
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 75421
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 71697
 8. Указания за справките на НОИ 53868
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 53000
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 40727
 11. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 36800
 12. Справка за задължение по фиш 34306
 13. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 33762
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 33023
 15. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 31992
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 31208
 17. Проверка на ЕГН за коректност 26753
 18. Авансово облагане на доходи по граждански договори 26004
 19. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 24775
 20. Списък на справките на НОИ 24372
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 23811
 22. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 23560
 23. Правото на наследствена пенсия в България 22792
 24. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 22193
 25. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 19681
 26. Отпуск на бащата при раждане на дете 19674
 27. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 19602
 28. Е-услуги на НАП с ПИК 19281
 29. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 18990
 30. Същност и видове лихва 17939
 31. Специфични настройки за е-услугите на НАП 16412
 32. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 15971
 33. Контакти с НОИ 15719
 34. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 15211
 35. Служебни бележки по чл. 45 и чл. 35 от ЗДДФЛ, както и "Сметка за изплатени суми" за 2013 15126