ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта
ДАНЪЦИ И ОСИГУРЯВАНЕ
Данъчната система в България има следната структура: 

І. Републикански данъци: 

           ІІ. Местни данъци:

1. Косвени          2. Преки

       1. Данък върху недвижимите имоти

1.1. ДДС             2.1. Корпоративни

       2. Данък върху наследствата

1.2. Акцизи        2.2. На физ. лица

       3. Данък върху даренията
 

       4. Данък при възмездно придобиване на имущество

 

       5. Данък върху превозните средства

   
         6. Патентен данък

 

В България действат следните данъци:

1. Данък върху доходите на физическите лица 
2. Данък върху добавената стойност
3. Корпоративен данък върху годишната данъчна печалба
4. Данък върху приходите
5. Данък върху дейността от опериране на кораби
6. Окончателен данък за организаторите на хазартните игри
7. Данък при източника
8. Данък върху разходите
9. Местни данъци и такси

За ползване на пътна инфраструктура - републикански пътища или части от републикански пътища на Република България, определени от Министерския съвет, потребителите заплащат винетни такси за определен срок.

РЕКЛАМИ


До 31.03.2015 г. остават


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 632813
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 349256
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 266046
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 213585
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 63055
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 58640
 7. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 54105
 8. Указания за справките на НОИ 47946
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 42205
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 34998
 11. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 33851
 12. Подаване на декларации за осигурените лица 30364
 13. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 27519
 14. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 27399
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 26553
 16. Проверка на ЕГН за коректност 24443
 17. Авансово облагане на доходи по граждански договори 22990
 18. Справка за задължение по фиш 21609
 19. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 21507
 20. Списък на справките на НОИ 19716
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 19273
 22. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 17589
 23. Е-услуги на НАП с ПИК 16995
 24. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 16820
 25. Правото на наследствена пенсия в България 16295
 26. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 15851
 27. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 14157
 28. Отпуск на бащата при раждане на дете 13853
 29. Същност и видове лихва 13458
 30. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 13325
 31. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 12819
 32. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 12563
 33. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 12520
 34. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 11617
 35. СМЕТКИ НА НАП ЗА 2011 11255