ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта
ДАНЪЦИ И ОСИГУРЯВАНЕ
Данъчната система в България има следната структура: 

І. Републикански данъци: 

           ІІ. Местни данъци:

1. Косвени          2. Преки

       1. Данък върху недвижимите имоти

1.1. ДДС             2.1. Корпоративни

       2. Данък върху наследствата

1.2. Акцизи        2.2. На физ. лица

       3. Данък върху даренията
 

       4. Данък при възмездно придобиване на имущество

 

       5. Данък върху превозните средства

   
         6. Патентен данък

 

В България действат следните данъци:

1. Данък върху доходите на физическите лица 
2. Данък върху добавената стойност
3. Корпоративен данък върху годишната данъчна печалба
4. Данък върху приходите
5. Данък върху дейността от опериране на кораби
6. Окончателен данък за организаторите на хазартните игри
7. Данък при източника
8. Данък върху разходите
9. Местни данъци и такси

За ползване на пътна инфраструктура - републикански пътища или части от републикански пътища на Република България, определени от Министерския съвет, потребителите заплащат винетни такси за определен срок.

РЕКЛАМИ


До 31.03.2014 г. остават


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 571576
 2. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 221973
 3. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 152905
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 115317
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 45026
 6. Указания за справките на НОИ 36672
 7. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 27135
 8. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 24964
 9. Подаване на декларации за осигурените лица 23160
 10. Е-услуги на НАП със свободен достъп 22781
 11. Проверка на ЕГН за коректност 19952
 12. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 19244
 13. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 18688
 14. Авансово облагане на доходи по граждански договори 18044
 15. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 17873
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 17389
 17. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 16735
 18. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 14224
 19. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 14100
 20. Е-услуги на НАП с ПИК 12906
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 12588
 22. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 11585
 23. Списък на справките на НОИ 11390
 24. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 10238
 25. СМЕТКИ НА НАП ЗА 2011 8992
 26. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 8567
 27. Правото на наследствена пенсия в България 8539
 28. Справка за задължение по фиш 8282
 29. Указание № 20-00-16/21.01.2012 г. относно изменения и допълнения в Наредба Н-8 8147
 30. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 8099
 31. Промени в кодовете за вид плащане за 2013 7901
 32. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2012 7722
 33. Същност и видове лихва 7509
 34. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 6977
 35. Годишна корекция на ползван частичен данъчен кредит 6917