ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта
Данъци и осигуряване

Данъчната система в България има следната структура: 

І. Републикански данъци: 

           ІІ. Местни данъци:

1. Косвени          2. Преки

       1. Данък върху недвижимите имоти

1.1. ДДС             2.1. Корпоративни

       2. Данък върху наследствата

1.2. Акцизи        2.2. Алтернативни на

                                корпоративните

       3. Данък върху даренията
                             2.3. На физически лица

       4. Данък при възмездно придобиване на имущество

 

       5. Данък върху превозните средства

   
         6. Патентен данък

 

В България действат следните данъци:

1. Данък върху доходите на физическите лица 
2. Данък върху добавената стойност
3. Акцизи
4. Корпоративен данък върху годишната данъчна печалба
5. Алтернативни данъци на корпоративния данък:
5.1. Данък върху дейността от организиране на хазартни игри
5.2. Данък върху приходите от сделки по чл. 1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество на бюджетните предприятия
5.3. Данък върху дейността от опериране на кораби
6. Данък при източника
8. Данък върху разходите
9. Местни данъци и такси

За ползване на пътна инфраструктура - републикански пътища или части от републикански пътища на Република България, определени от Министерския съвет, потребителите заплащат винетни такси за определен срок.ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 659641
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 441021
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 286167
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 259030
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 73973
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 72906
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 70225
 8. Указания за справките на НОИ 52745
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 51044
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 39733
 11. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 36335
 12. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 33197
 13. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 31875
 14. Справка за задължение по фиш 31559
 15. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 31402
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 30383
 17. Проверка на ЕГН за коректност 26285
 18. Авансово облагане на доходи по граждански договори 25570
 19. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 24134
 20. Списък на справките на НОИ 23563
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 22754
 22. Правото на наследствена пенсия в България 21129
 23. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 20877
 24. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 20609
 25. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 19175
 26. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 18887
 27. Е-услуги на НАП с ПИК 18845
 28. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 18511
 29. Отпуск на бащата при раждане на дете 18276
 30. Същност и видове лихва 16855
 31. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 15436
 32. Специфични настройки за е-услугите на НАП 15257
 33. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 14772
 34. Контакти с НОИ 14704
 35. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 14668