ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта
ДАНЪЦИ И ОСИГУРЯВАНЕ
Данъчната система в България има следната структура: 

І. Републикански данъци: 

           ІІ. Местни данъци:

1. Косвени          2. Преки

       1. Данък върху недвижимите имоти

1.1. ДДС             2.1. Корпоративни

       2. Данък върху наследствата

1.2. Акцизи        2.2. На физ. лица

       3. Данък върху даренията
 

       4. Данък при възмездно придобиване на имущество

 

       5. Данък върху превозните средства

   
         6. Патентен данък

 

В България действат следните данъци:

1. Данък върху доходите на физическите лица 
2. Данък върху добавената стойност
3. Корпоративен данък върху годишната данъчна печалба
4. Данък върху приходите
5. Данък върху дейността от опериране на кораби
6. Окончателен данък за организаторите на хазартните игри
7. Данък при източника
8. Данък върху разходите
9. Местни данъци и такси

За ползване на пътна инфраструктура - републикански пътища или части от републикански пътища на Република България, определени от Министерския съвет, потребителите заплащат винетни такси за определен срок.

РЕКЛАМИ


До 31.03.2015 г. остават


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 628149
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 332836
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 262492
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 205466
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 61283
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 56793
 7. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 50954
 8. Указания за справките на НОИ 47192
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 40533
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 34221
 11. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 33498
 12. Подаване на декларации за осигурените лица 29888
 13. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 27033
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 26512
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 25815
 16. Проверка на ЕГН за коректност 24025
 17. Авансово облагане на доходи по граждански договори 22338
 18. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 21022
 19. Справка за задължение по фиш 19894
 20. Списък на справките на НОИ 19042
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 18576
 22. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 17307
 23. Е-услуги на НАП с ПИК 16618
 24. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 16556
 25. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 15429
 26. Правото на наследствена пенсия в България 15398
 27. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 13291
 28. Отпуск на бащата при раждане на дете 12957
 29. Същност и видове лихва 12926
 30. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 12479
 31. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 12266
 32. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 11977
 33. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 11785
 34. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 11300
 35. СМЕТКИ НА НАП ЗА 2011 11028