ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта
ДАНЪЦИ И ОСИГУРЯВАНЕ
Данъчната система в България има следната структура: 

І. Републикански данъци: 

           ІІ. Местни данъци:

1. Косвени          2. Преки

       1. Данък върху недвижимите имоти

1.1. ДДС             2.1. Корпоративни

       2. Данък върху наследствата

1.2. Акцизи        2.2. На физ. лица

       3. Данък върху даренията
 

       4. Данък при възмездно придобиване на имущество

 

       5. Данък върху превозните средства

   
         6. Патентен данък

 

В България действат следните данъци:

1. Данък върху доходите на физическите лица 
2. Данък върху добавената стойност
3. Корпоративен данък върху годишната данъчна печалба
4. Данък върху приходите
5. Данък върху дейността от опериране на кораби
6. Окончателен данък за организаторите на хазартните игри
7. Данък при източника
8. Данък върху разходите
9. Местни данъци и такси

За ползване на пътна инфраструктура - републикански пътища или части от републикански пътища на Република България, определени от Министерския съвет, потребителите заплащат винетни такси за определен срок.

РЕКЛАМИ


До 31.03.2015 г. остават


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 612544
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 278869
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 252277
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 178591
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 56391
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 49776
 7. Указания за справките на НОИ 44610
 8. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 41508
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 34696
 10. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 32384
 11. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 31786
 12. Подаване на декларации за осигурените лица 28391
 13. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 25883
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 23667
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 23527
 16. Проверка на ЕГН за коректност 23020
 17. Авансово облагане на доходи по граждански договори 21318
 18. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 19506
 19. Списък на справките на НОИ 17122
 20. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 16694
 21. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 16461
 22. Справка за задължение по фиш 15851
 23. Е-услуги на НАП с ПИК 15617
 24. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 15536
 25. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 13955
 26. Правото на наследствена пенсия в България 13331
 27. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 11413
 28. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 11406
 29. Същност и видове лихва 11347
 30. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 11003
 31. СМЕТКИ НА НАП ЗА 2011 10440
 32. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 10349
 33. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 10159
 34. Отпуск на бащата при раждане на дете 10139
 35. Указание № 20-00-16/21.01.2012 г. относно изменения и допълнения в Наредба Н-8 10042