ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта
Данъци и осигуряване

Данъчната система в България има следната структура: 

І. Републикански данъци: 

           ІІ. Местни данъци:

1. Косвени          2. Преки

       1. Данък върху недвижимите имоти

1.1. ДДС             2.1. Корпоративни

       2. Данък върху наследствата

1.2. Акцизи        2.2. Алтернативни на

                                корпоративните

       3. Данък върху даренията
                             2.3. На физически лица

       4. Данък при възмездно придобиване на имущество

 

       5. Данък върху превозните средства

   
         6. Патентен данък

 

В България действат следните данъци:

1. Данък върху доходите на физическите лица 
2. Данък върху добавената стойност
3. Акцизи
4. Корпоративен данък върху годишната данъчна печалба
5. Алтернативни данъци на корпоративния данък:
5.1. Данък върху дейността от организиране на хазартни игри
5.2. Данък върху приходите от сделки по чл. 1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество на бюджетните предприятия
5.3. Данък върху дейността от опериране на кораби
6. Данък при източника
8. Данък върху разходите
9. Местни данъци и такси

За ползване на пътна инфраструктура - републикански пътища или части от републикански пътища на Република България, определени от Министерския съвет, потребителите заплащат винетни такси за определен срок.ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 671525
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 475097
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 293862
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 279578
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 82607
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 78063
 7. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 72878
 8. Указания за справките на НОИ 54970
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 54925
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 41743
 11. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 37266
 12. Справка за задължение по фиш 37143
 13. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 34330
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 34240
 15. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 32564
 16. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 32085
 17. Проверка на ЕГН за коректност 27284
 18. Авансово облагане на доходи по граждански договори 26547
 19. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 26543
 20. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 25562
 21. Списък на справките на НОИ 25198
 22. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 24846
 23. Правото на наследствена пенсия в България 24471
 24. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 23995
 25. Отпуск на бащата при раждане на дете 21054
 26. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 20510
 27. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 20053
 28. Е-услуги на НАП с ПИК 19731
 29. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 19441
 30. Същност и видове лихва 18983
 31. Специфични настройки за е-услугите на НАП 17431
 32. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 16522
 33. Контакти с НОИ 16485
 34. Служебни бележки по чл. 45 и чл. 35 от ЗДДФЛ, както и "Сметка за изплатени суми" за 2013 15675
 35. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 15644