ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Лао Дзъ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта
ДАНЪЦИ И ОСИГУРЯВАНЕ
Данъчната система в България има следната структура: 

І. Републикански данъци: 

           ІІ. Местни данъци:

1. Косвени          2. Преки

       1. Данък върху недвижимите имоти

1.1. ДДС             2.1. Корпоративни

       2. Данък върху наследствата

1.2. Акцизи        2.2. На физ. лица

       3. Данък върху даренията
 

       4. Данък при възмездно придобиване на имущество

 

       5. Данък върху превозните средства

   
         6. Патентен данък

 

В България действат следните данъци:

1. Данък върху доходите на физическите лица 
2. Данък върху добавената стойност
3. Корпоративен данък върху годишната данъчна печалба
4. Данък върху приходите
5. Данък върху дейността от опериране на кораби
6. Окончателен данък за организаторите на хазартните игри
7. Данък при източника
8. Данък върху разходите
9. Местни данъци и такси

За ползване на пътна инфраструктура - републикански пътища или части от републикански пътища на Република България, определени от Министерския съвет, потребителите заплащат винетни такси за определен срок.

РЕКЛАМИ


До 31.03.2015 г. остават


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 621081
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 309168
 3. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 257540
 4. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 192557
 5. Проверка за валидност на ДДС номер 58957
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 53818
 7. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 46810
 8. Указания за справките на НОИ 45947
 9. Е-услуги на НАП със свободен достъп 38029
 10. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 33070
 11. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 33004
 12. Подаване на декларации за осигурените лица 29172
 13. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 26528
 14. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 25222
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 24742
 16. Проверка на ЕГН за коректност 23523
 17. Авансово облагане на доходи по граждански договори 21887
 18. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 20328
 19. Списък на справките на НОИ 18175
 20. Справка за задължение по фиш 17843
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 17726
 22. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 16901
 23. Подаване на Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ 16154
 24. Е-услуги на НАП с ПИК 16152
 25. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 14714
 26. Правото на наследствена пенсия в България 14301
 27. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 12202
 28. Същност и видове лихва 12147
 29. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 11981
 30. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобити доходи през 2011 11879
 31. Отпуск на бащата при раждане на дете 11624
 32. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 11164
 33. Програмен продукт - Справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 10888
 34. СМЕТКИ НА НАП ЗА 2011 10753
 35. Указание № 20-00-16/21.01.2012 г. относно изменения и допълнения в Наредба Н-8 10458