ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Указания за справките на НОИ

Националният осигурителен институт уведомява всички граждани, че чрез ИНТЕРНЕТ-страницата на НОИ могат да получават информация за:
-   наличие или липса на информация в Регистъра на осигурените лица за натрупани осигурителни права;
-   отпускане и изплащане на краткосрочни и дългосрочни обезщетения;
-   актуално състояние на изплащаните пенсии и добавки;
-   справка за издадени пенсионни разпореждания.

Информацията от интернет страницата на НОИ е достъпна след въвеждане на ЕГН и персонален идентификационен код (ПИК). За да може да ползва услугите, всяко лице трябва предварително да получи своя персонален идентификационния код. За издаването на ПИК се подава заявление до най-близкото териториално поделение на НОИ. Заявлението е по образец, утвърден от управителя на НОИ. Заявлението се подава лично от лицето или от негов представител. За получения ПИК се издава удостоверение, което също се получава лично и не се изпраща по пощата.

Указанието на НОИ за получаване и използване на персонален идентификационен код (ПИК) от осигурените лица може да прочете тук.

arrow right Примерен образец на Заявление за получаване на персонален идентификационен код - ПИК от осигурените физически лица.

Националният осигурителен институт уведомява осигурителите - фирми, бюджетни организации и самоосигуряващи се лица, че чрез ИНТЕРНЕТ-страницата на НОИ могат да получават информация за подадените от тях документи и изплатените от НОИ обезщетения на осигурените от тях лица. С оглед защита на информацията услугата е достъпна след въвеждане на ЕИК (по БУЛСТАТ) и идентификационен код на осигурител (ИКО). За да може да ползва услугите, всеки осигурител трябва предварително да получи идентификационния си код.

За издаването на ИКО се подава заявление до съответното на осигурителя ТП на НОИ. Заявлението е по образец, утвърден от управителя на НОИ. Заявлението се подава лично от осигурителя или от негов представител. За получения ИКО се издава удостоверение, което също се получава лично и не се изпраща по пощата.

Указанието на НОИ за получаване и използване на идентификационен код на осигурител(ИКО) от осигурените лица може да прочете тук.

arrow right Примерен образец на Заявление за плучаване на идентификационен код на осигурител - ИКО от осигурителите

Възможно е при избор на справка да се визуализира екран с предупредителни съобщения, касаещи сигурността на достъпа. Това не е грешка. Ако желаете да направите справка, Вие трябва да се съгласите с предложеното Ви продължение напред.

За Internet Explorer, натиснете бутона Continue to this website (not recommended),

За Google Chrome, натиснете бутона Продължаване напред въпреки това,

 

За Mozilla Firefox, натиснете бутона Разбирам опасностите,

След това се достига до екрана, на който се въвеждат ЕГН и ПИК или ЕИК по БУЛСТАТ и ИКО и за да се стартира съответната справка се натиска бутона Справка.

Възможно е да има и друг проблем от настройката на Вашия компютър. Ако желаете, можете да се обърнете към наш служител, който ще Ви окаже съдействие в момента на работа на

телефон 0700 14 802.

При ограничения на мобилния Ви оператор към телефонни номера 0700* може да се свързвате и

чрез телефон +359 2 902 0506

С оглед спазване изискванията на Закона за защита на личните данни справки на посочените телефони не се извършват.

За да бъдат ползвани услугите и справките на НОИ не е нужна регистрация в сайта www.finance-assets.info, а трябва само да натиснете съответната връзка, която ще ви препрати към интернет страницата на НОИ.

Източник: Национален осигурителен институт - НОИ

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 804129
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 739779
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 388874
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 349777
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 180455
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 100506
 7. Е-услуги на НАП със свободен достъп 97044
 8. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 90099
 9. Справка за задължение по фиш 82654
 10. Указания за справките на НОИ 73778
 11. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 67371
 12. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 64361
 13. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 62388
 14. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 52731
 15. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 52385
 16. Правото на наследствена пенсия в България 48189
 17. Списък на справките на НОИ 47030
 18. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 46033
 19. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 45666
 20. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 44857
 21. Същност и видове лихва 43946
 22. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 42405
 23. Специфични настройки за е-услугите на НАП 41388
 24. Проверка на ЕГН за коректност 40337
 25. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 38344
 26. Програма на НАП за генериране на декларации обр. № 1, обр. №3, обр. № 6 37564
 27. Авансово облагане на доходи по граждански договори 36098
 28. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 35166
 29. Отпуск на бащата при раждане на дете 34293
 30. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 33017
 31. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 30022
 32. Контакти с НОИ 29950
 33. Е-услуги на НАП с ПИК 29538
 34. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 29133
 35. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 28732