ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Същност и видове лихва

Е-мейл Печат ПДФ

Лихвата във финансите и икономиката е цената, която заемателят заплаща за ползуване на парични средства, предоставени му от заемодателя. С други думи това е сумата, която заемателят дължи срещу временното използване на чужди парични средства (чужд капитал).

По смисъла на §1, т. 7 от Допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), лихва е "доход от всякакъв вид вземания за дълг, независимо дали е гарантиран с ипотека или с клауза за участие в печалбата на длъжника, включително лихвите по депозити в банки и доходите (премиите) от бонове и облигации". Същото определение за лихвата е дадено и в §1, т. 7 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.

 

 

 

 

До 31.03.2016 г. остават


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 804132
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 739783
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 388875
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 349778
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 180460
 6. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 100506
 7. Е-услуги на НАП със свободен достъп 97044
 8. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 90099
 9. Справка за задължение по фиш 82654
 10. Указания за справките на НОИ 73779
 11. Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 67371
 12. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 64361
 13. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 62388
 14. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 52732
 15. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 52386
 16. Правото на наследствена пенсия в България 48189
 17. Списък на справките на НОИ 47030
 18. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 46033
 19. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 45666
 20. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 44857
 21. Същност и видове лихва 43948
 22. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 42405
 23. Специфични настройки за е-услугите на НАП 41389
 24. Проверка на ЕГН за коректност 40338
 25. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 38344
 26. Програма на НАП за генериране на декларации обр. № 1, обр. №3, обр. № 6 37564
 27. Авансово облагане на доходи по граждански договори 36098
 28. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 35167
 29. Отпуск на бащата при раждане на дете 34293
 30. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 33017
 31. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 30022
 32. Контакти с НОИ 29951
 33. Е-услуги на НАП с ПИК 29538
 34. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 29133
 35. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 28732