ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Минимален осигурителен доход по икономически дейности и професии за 2010 г.

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за 2010 г. - Приложение №1 към чл.8, т.1 от Закона за бюджета на ДОО за 2010 г.

На сайта на Министерство на труда и социалната политика може да разгледате минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за 2010 г.

 


НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 918631
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 801146
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 429291
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 378072
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 264557
 6. Е-услуги на НАП със свободен достъп 132038
 7. По направление на дейност "Български документи за самоличност" 117514
 8. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 109987
 9. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 107125
 10. По направление на дейност "Пожарна безопасност и защита на населението" 89435
 11. Указания за справките на НОИ 86700
 12. Списък на справките на НОИ 78748
 13. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 75601
 14. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 70915
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 69179
 16. Същност и видове лихва 63361
 17. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 63320
 18. Правото на наследствена пенсия в България 62422
 19. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 52564
 20. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 52430
 21. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 52185
 22. Специфични настройки за е-услугите на НАП 52113
 23. Проверка на ЕГН за коректност 51926
 24. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 50896
 25. Отпуск на бащата при раждане на дете 48924
 26. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 48364
 27. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 47845
 28. Авансово облагане на доходи по граждански договори 42618
 29. По направление на дейност "Пътна полиция" 41279
 30. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 40710
 31. Контакти с НОИ 40589
 32. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 40343
 33. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 36839
 34. Е-услуги на НАП с ПИК 36491
 35. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 35427