ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

ЕГН в регистър БУЛСТАТ се преобразува в нов 9-цифрен код

От 4 януари 2021 година ЕГН на самоосигуряващите се лица в регистър БУЛСТАТ ще се преобразува в нов 9-цифрен код. Тази промяна не изисква от физическите лица, които са  самоосигуряващи, да подават документи или заявления до държавната администрация. Агенцията по вписванията служебно преобразува кода от 10-цифрен в такъв от нови 9 знака и ще предостави служебно на Национална агенция за приходите /НАП/ тази информация. 

Новите 9-значни кодове ще осигурят защита на личните данни на физическите лица, регистрирани като самоосигуряващи се в регистър БУЛСТАТ, чийто код в момента е 10-цифрен и съвпада с тяхното ЕГН.

Промяната е в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни (GDPR) и засяга повече от 300 хил. души в България. Промяната е в изпълнение на Закона за изменение и допълнение към Закона за регистър БУЛСТАТ.

Телефонна консултация по тези въпроси може да се направи и с Информационния център на НАП на телефон: 0700 18 700, на цена, съобразно тарифата на съответния оператор.

 За декември 2021 г. самоосигуряващите се лица подават на НАП всички декларации с ЕГН, както досега, а през февруари 2022 г. ще се подават за януари 2022 г. и занапред всички декларации с новия БУЛСТАТ код, който самоосигуряващите се лица трябва да си извадят. Подробно указание на НАП до самоосигуряващите се лица относно прилагането на новия 9-цифрен код по БУЛСТАТ през 2022 г. може да прочете тук.

Информация за новия си 9-значен код, самоосигуряващите се лица, ще могат да получат на официалната страница на регистър БУЛСТАТ – www.bulstat.bg, в раздел „Справки“ от 4 януари 2022 г.

Източник: Национална агенция за приходите - НАП

 

До 30.06.2023 г. остават


НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 905868
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 797214
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 426508
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 373828
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 252886
 6. Е-услуги на НАП със свободен достъп 127202
 7. По направление на дейност "Български документи за самоличност" 116410
 8. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 108049
 9. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 106175
 10. По направление на дейност "Пожарна безопасност и защита на населението" 88528
 11. Указания за справките на НОИ 85032
 12. Списък на справките на НОИ 75758
 13. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 74076
 14. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 69851
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 67751
 16. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 61929
 17. Същност и видове лихва 61191
 18. Правото на наследствена пенсия в България 60523
 19. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 51517
 20. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 51189
 21. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 51152
 22. Специфични настройки за е-услугите на НАП 50864
 23. Проверка на ЕГН за коректност 50463
 24. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 49911
 25. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 47366
 26. Отпуск на бащата при раждане на дете 47323
 27. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 46388
 28. Авансово облагане на доходи по граждански договори 41613
 29. По направление на дейност "Пътна полиция" 40274
 30. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 39355
 31. Контакти с НОИ 39237
 32. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 39223
 33. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 35887
 34. Е-услуги на НАП с ПИК 35476
 35. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 34537