ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Специфични настройки за е-услугите на НАП

При ползването на е-услугите на НАП са необходими  специфични настройки или инсталации, които е необходимо да извършите, за да влезете н сайта на НАП и да ползвате успешно предоставените е-услуги на НАП

Специфични настройки на браузъра Mozilla Firefox 4 или по-висока версия. При използването на е-услуги на НАП и справката за здравния статус през този браузър е необходимо да направите следните допълнителни настройки на браузъра.

І. Инсталиране на базови сертификати 

За да ползвате безпроблемно електронните услуги на НАП е необходимо да инсталирате базовите сертификати на StampIT, тъй като с тях са подписани компонентите за полагане на електронен подпис. Това можете да направите като инсталирате последователно:

1. StampIT Primary Root CA

2. StampIT Qualified CA

ІІ. Инсталация на контроли ActiveX

Контролите ActiveX, които се използват за подаване на документи по ЗДДС, е необходимо да се сменят. Инсталацията на новите ActiveX контроли задължително се извършва през администраторски профил с пълни права за инсталация на софтуер на компютъра.

Вижте как се прави инсталацията на контроли ActiveX за сайта на НАП

ІІІ. Регистриране в сайта на НАП

За да се регистрирате за е-услугите на НАП следва сте инсталирали и поставили квалифициран електронен подпис в компютъра, след което да да отворите браузер и да да попълните електронно заявление за ползване на е-услуги на НАП, (лично или като пълномощник на друго лице с нотариално заверено пълномощно:

Ако работите под Linux съвместима операционна система, моля следвайте тази инструкция.

1. Заявление за ползване на електронни услуги с универсален електронен  подпис на задълженото лице - регистрацията с квалифициран електронен подпис - КЕП от свое име се извършва автоматично, след попълване на данните.

2. Заявление за ползване на електронни услуги с универсален електронен подпис като упълномощено лице - при регистрацията с квалифициран електронен подпис - КЕП на упълномощено лице е необходимо да попълните и подпишете заявлението в сайта.

Във връзка с оптимизация на електронния достъп на клиентите на НАП до данъчно-осигурителната им информация, е обособен пълен и частичен достъп при ползването на електронните услуги на НАП, чрез квалифициран електронен подпис /КЕП/.

 

В заявленията за достъп до е-услуги на НАП от задължено лице  и от упълномощено лице, са добавени чек-боксове за избор на нивото на достъп на лицата до информацията по предоставяните им услуги:

 • Пълен достъп до информацията по предоставяните услуги;
 • Частичен достъп до информацията по предоставяните услуги.

Пълният достъп позволява на заявилите го, да преглеждат всички документи и резултати от обработката, подадени за лицето независимо от сертификата, с който са подписани или валидността му.

Частичният достъп осигурява достъп само до данните, подадени със съответния текущ сертификат на лицето, на което е предоставена тази възможност.

 

При подаване на „Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП на задълженото лице с попълнен чек-бокс за пълен достъпсъщият се предоставя автоматично само на лица, които еднозначно могат да бъдат идентифицирани като собственици (за ЕТ), представляващи и управляващи субекта (ЕООД, Осигурител).

 

В случаите, в които горното е невъзможно, на лицата автоматично се предоставя частичен достъп, като заявлението остава в статус „Чакащо потвърждение за пълен достъп. 

 

За предоставяне на пълен достъп, задълженото лице следва да посети офиса на НАП по регистрация на задълженото лице, като представи документи удостоверяващи правото му за получаване на пълен достъп до заявените услуги /пълномощно, документ удостоверяващ представителната власт на автора на КЕП/.

 

При подаване на Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице” с попълнен чек-бокс за пълен или частичен достъп, заявлението остава в статус „Чакащо потвърждение”, а лицето следва да посети офиса на НАП по регистрация на задълженото лице и предостави подписани и подпечатани формуляри: "Заявление за упълномощаване" и „Уведомление за упълномощаване”, които се генерират от сайта на НАП и потвърждават правото им да ползват заявените услуги и достъпа до тях. Печатът е задължителен само за юридическите лица.

 

На всички упълномощени лица, на които към момента на стартиране на новата услуга са ползвали електронните услуги на НАП, автоматично се предоставя частичен достъп. Пълен достъп могат да получат след подаване на ново заявление и представяне на пълномощно в компетентната структура на НАП.

 

ВАЖНО!!!

В случай, че е заявено съгласие за достъп до данъчна и осигурителна информация от упълномощеното лице се изисква представяне на копие на нотариално заверено пълномощно. 

Инструкции

Обучаващо Филмче

След като изпълните по-горните действия и получите успешна регистрация в портала на НАП ще получите достъп до персоналната ви страница „Моите е-услуги”, съдържаща историята на подаваните от Вас документи, извършени регистрации и свързаните с тях промени.

НАП предоставя следните е-услуги, достъпни с квалифициран електронен подпис:

1. подаване на годишни данъчни декларации;

2. подаване на декларации обр.1, 3 и 6;

3. подаване на Уведомления по 62, ал.5 от КТ и чл.123, ал.1 от КТ; 

4. подаване на ДДС документи;

5. подаване на интрастат данни;

6. подаване на искане за издаване на документ;

7. подаване на справка за изплатени доходи на физически лица по чл.73 от ЗДДФЛ и др. 

 

Източник: Национална агенция за приходите - НАП


 

 


НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 921583
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 802679
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 430160
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 379567
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 266379
 6. Е-услуги на НАП със свободен достъп 133747
 7. По направление на дейност "Български документи за самоличност" 118290
 8. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 110813
 9. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 107848
 10. По направление на дейност "Пожарна безопасност и защита на населението" 90302
 11. Указания за справките на НОИ 87604
 12. Списък на справките на НОИ 79682
 13. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 76396
 14. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 71697
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 69939
 16. Същност и видове лихва 65304
 17. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 64241
 18. Правото на наследствена пенсия в България 63408
 19. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 53329
 20. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 53256
 21. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 52913
 22. Специфични настройки за е-услугите на НАП 52888
 23. Проверка на ЕГН за коректност 52813
 24. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 51600
 25. Отпуск на бащата при раждане на дете 49825
 26. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 49064
 27. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 48731
 28. Авансово облагане на доходи по граждански договори 43359
 29. По направление на дейност "Пътна полиция" 41969
 30. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 41674
 31. Контакти с НОИ 41467
 32. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 41129
 33. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 37583
 34. Е-услуги на НАП с ПИК 37140
 35. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 36197