ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

"Който знае достатъчно е богат." Боян /Лао Дзъ/

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта
Данъци и осигуряване

Данъчната система в България има следната структура: 

І. Републикански данъци: 

           ІІ. Местни данъци:

1. Косвени          2. Преки

       1. Данък върху недвижимите имоти

1.1. ДДС             2.1. Корпоративни

       2. Данък върху наследствата

1.2. Акцизи        2.2. Алтернативни на корпоративните

       3. Данък върху даренията
                             2.3. На физически лица

       4. Данък при възмездно придобиване на имущество

 

       5. Данък върху превозните средства

         6. Патентен данък

В България действат следните данъци:

1. Данък върху доходите на физическите лица 
2. Данък върху добавената стойност
3. Акцизи
4. Корпоративен данък върху годишната данъчна печалба
5. Алтернативни данъци на корпоративния данък:
5.1. Данък върху дейността от организиране на хазартни игри
5.2. Данък върху приходите от сделки по чл. 1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество на бюджетните предприятия
5.3. Данък върху дейността от опериране на кораби
6. Данък при източника
8. Данък върху разходите
9. Местни данъци и такси

За ползване на пътна инфраструктура - републикански пътища или части от републикански пътища на Република България, определени от Министерския съвет, потребителите заплащат винетни такси за определен срок.


До 30.06.2023 г. остават


НАЙ-ЧЕТЕНИ

 1. Справки по ЕГН и ПИК за осигурителен стаж и доход 914717
 2. Справки по ЕГН за здравно осигуряване 799929
 3. Справка по ЕГН и ПИК за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО 428543
 4. Справки по ЕГН и ПИК за изплатени обезщетения и помощи от НОИ 376703
 5. Справки по ЕГН за допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване 261395
 6. Е-услуги на НАП със свободен достъп 130611
 7. По направление на дейност "Български документи за самоличност" 117018
 8. Проверка за валидност на ДДС номер в системата VIES преди издаване на фактури 109300
 9. Безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски 106682
 10. По направление на дейност "Пожарна безопасност и защита на населението" 89023
 11. Указания за справките на НОИ 86083
 12. Списък на справките на НОИ 77854
 13. Справки по ЕГН и ПИК за подадени декларации за социално осигуряване за лице след 2004 г. 75030
 14. Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн 70478
 15. Справка по ЕГН и ПИК за изплатени парични обезщетения за безработица 68630
 16. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време 62701
 17. Същност и видове лихва 62411
 18. Правото на наследствена пенсия в България 61671
 19. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания 52110
 20. Не се иска разрешение от работодателя за работа по втори трудов договор с друг работодател 51887
 21. Данъчна декларация за облагане с патентен данък 51729
 22. Специфични настройки за е-услугите на НАП 51600
 23. Проверка на ЕГН за коректност 51365
 24. Подаване на декларации за осигурените лица през 2009 г. 50456
 25. Отпуск на бащата при раждане на дете 48330
 26. Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравносигурителни вноски от българите в чужбина 47919
 27. Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес 47263
 28. Авансово облагане на доходи по граждански договори 42114
 29. По направление на дейност "Пътна полиция" 40831
 30. Контакти с НОИ 40032
 31. Справка по ЕГН и ПИК за подадени заявления за отпускане на обезщетения за безработица 40030
 32. Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 39918
 33. КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2011 36380
 34. Е-услуги на НАП с ПИК 36076
 35. Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ 35009